Inovacijsko svetovanje gospodarstvu v okviru mednarodnega projekta AISAB

V okviru mednarodnega programa Erasmus plus – strateška partnerstva je potekal na UP FM projekt, usmerjen v dosego uporabnih inovacij za študente in podjetja (The Applied Innovation for Students in Business - AISAB). Na Univerzi na Primorskem - Fakulteti za management (UP FM) smo delali na »študentskem« stebru projekta (študenti za podjetja).

Drugi steber pa so izvajali v partnerskih podjetjih – treningi in inovacijsko svetovanje pa je bilo namenjeno prav tako malim in srednjim podjetjem (MSP). V Sloveniji je bila to Korona Plus, d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo, ki je bila aktivna predvsem pri sklopih IO3 (Izobraževanje in svetovanje pri uvajanju in/ali nadgradnji procesa inoviranja v podjetjih) ter IO4 (Razvoj pristopov za poslovno intervencijo za izboljšanje inovacijskih praks v MSP). 

Na začetku smo pripravili program usposabljanja in gradiva za študente, mentorje in sodelujoča podjetja. Prav tako smo izdelali diagnostična orodja, ki so bila osnova svetovalnega dela. Na začetku so bili dodiplomski in podiplomski študentje usposobljeni za svetovalno delo in opremljeni s potrebnimi kompetencami, navodili in materiali. Nato smo na UP FM štartali šest študentskih inovacijskih svetovalnih projektov. V okviru teh so naši študenti obiskovali ugledna slovenska podjetja (Casino Portorož; Hotel Delfin; Alpina; Nest Campers; Ljubljanske mlekarne in Mini dekor, cvetličarstvo in aranžerstvo) ter jim svetovali pri možnostih za izboljšave poslovnih procesov. Partnersko podjetje Korona plus je k sodelovanju pritegnilo kar nekaj uglednih slovenskih podjetij, kot so Mlekarna Krepko, Kele & Kele, d.o.o., EFOS informacijske rešitve, d.o.o., UNIKA TTI d.o.o., ORO precizne CNC obdelave d.o.o., itd.

Ob pričetku del so študenti/mentorji vzpostavili stike z MSP in predstavili cilje projekta AISAB in pričakovane koristi za sodelujoča podjetja. V naslednji fazi so MSP in študenti skupaj opredelili izzive podjetij. Skupaj z managementom so izbrali najbolj relevantne. V nadaljevanju so za predstavljeni izziv študenti pripravili ideje za možne rešitve in projektne elaborate, ki so jih predstavili MSP. Sodelujoči študenti so zelo ponosni, da so nekatere sprejete rešitve v dnevni podjetniški praksi tudi zaživele (prosim glejte primer dobre prakse predstavljen v nadaljevanju). Podjetja, ki so v projektu sodelovala, so bila z rezultati študentskega svetovalnega dela izjemno zadovoljna. Prav tako so študenti poudarili, da so bili visoko motivirani za svetovalno delo in poročali o pomembni dodani vrednosti za svoj razvoj. Obenem je svež pristop predstavljal obogatitev univerzitetnih študijskih aktivnosti, saj so bili študenti v neposrednem stiku z inovacijskimi in poslovnimi izzivi v odličnih slovenskih podjetjih. Na AISAB – APPLIED INNOVATION FOR STUDENTS AND BUSINESS sklepni konferenci se je pridružilo tudi podjetje Unikatoy ter s svojimi izkušnjami in praktičnimi izzivi doprineslo k uspešnemu zaključku.

Naj še omenimo, da so tako študenti Fakultete za management, kot tudi Fakultete za humanistične študije, sodelovali tudi v raziskovalno-razvojnem smislu pri pripravi aktivnosti in gradiv mednarodnega projekta. Med najpomembnejšimi je bil prevod dveh priročnikov (glej AISAB Toolkit), prevajalsko delo pa je koordinirala dr. Martina Paradiž, prav tako iz Fakultete za humanistične študije. Vsi sodelujoči so prejeli tudi ustrezna mednarodna potrdila in priznanja, kar predstavlja pomembno mednarodno referenco v nadaljnji karieri posameznika.

 

Inovacija procesa spodbujanja inoviranja v podjetju Kele & Kele d.o.o.

Team: Korona plus d.o.o.

Zgodba mlekarne Krepko se je začela leta 1992, ko je družina Kelečević prinesla živa kefirjeva zrna iz držav nekdanje Sovjetske zveze in začela proizvajati tradicionalni kefir v majhni mlekarni v Lazah pri Logatcu.

Po skoraj 20 letih delovanja je mlekarna Krepko sodobno mlekarna, ki spoštuje najvišje standarde predelave mleka. Vendar se še vedno posveča proizvodnji kefirja na tradicionalen način iz kefirjevih zrn. Mlekarno odlikuje tudi stroga certifikacija za predelavo ekološkega mleka v BIO/ekološke mlečne izdelke (pod nadzorom KON-CERT, SI-EKO-001). 

Iz predhodnih obiskov podjetja, intervjujev z zaposlenimi in vodstvom ter na podlagi izpolnjenega samo-diagnostičnega testa smo izziv jasno opredelili in v nadaljevali poiskali možne kreativne rešitve in predloge za izboljšanje inovacijske kulture znotraj podjetja (zbiranje idej zaposlenih, ravnanje z idejami, nagrajevanje  zaposlenih za njihovo inovativnost).  Vodstvo je bilo s predstavljenimi rešitvami zadovoljno in jih bodo implementirali v podjetju, nas pa so povabili, da jih ponovno obiščemo čez leto dni, ko bomo pregledali rezultate inovativnega dela zaposlenih.

  

 

Podrobnejše informacije o projektu:

 

Tekst: prof. dr. Borut Likar (UP FM), Karin Žontar (Korona plus d.o.o.)
28. avgust 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo