Izvedba študija v 1. kvartalu študijskega leta 2020/2021

Na UP Fakulteti za management objavljamo natančnejši način izvedbe pedagoškega procesa v 1. kvartalu prihajajočega študijskega leta. Zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike širjenja COVID-19 se bo izvedba usklajevala za vsak kvartal posebej. Trenutno dogovorjeni način izvedbe je tako sedaj:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

  • Vsa predavanja potekajo na daljavo.
  • Izvedba vaj je kombinirana, s čimer se del izvaja na daljavo, del pa v živo. Vaje, ki se izvajajo v živo se načrtuje tako, da so študenti razdeljeni v več skupin in so prisotni na fakulteti samo en dan v tednu. V živo se lahko izvede do 1/3 kontaktnih ur vaj.
  • Dodiplomski študenti bodo prisotni na fakulteti samo ob torkih, sredah in četrtkih.
  • Študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku (Univerzitetni študijskih program), poteka v celoti na daljavo.
  • Izredni študij se praviloma izvaja na daljavo, zgolj prvo srečanje se izvede v živo.

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

  • Prvo predavanje se izvede v živo.
  • Vse ostale ure se izvedejo v kombinaciji na daljavo ali v živo, pri čemer se lahko tako (v živo) izvede do 1/3 kontaktnih ur.
  • Študijski programi, ki se izvajajo v angleškem jeziku (Management in Ekonomija in finance), se izvajajo v celoti na daljavo.

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ

  • Informacije glede izvedbe doktorske šole bomo posredovali v prihodnjem tednu.

 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE.

7. september 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo