Konferenca STAR VITAL o ukrepih za vitalnost starejših delavcev

V torek, 18. septembra 2018, je na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem potekala druga konferenca – z naslovom Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev – v okviru projekta STAR-VITAL. Kot partnerica pri projektu sodeluje tudi Fakulteta za management.

Glavni namen projekta je, da podjetjem brezplačno pomaga pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene.

Med partnerji projekta so poleg Fakultete za vede o zdravju in Fakultete za management (obe Univerza na Primorskem) še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Projektne aktivnosti so oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako posameznikov kot podjetij. Na konferenci smo tako predstavili te aktivnosti, ki bodo potekale v podjetjih, koristi za podjetja in pričakovani angažma s strani podjetij.

Po uvodnem pozdravu je sledilo pet predstavitev. Vodja projekta STAR-VITAL dr. Klemen Širok (UP FVZ) je predstavil STAR-VITAL intervencije v podjetjih. Dr. Simona Perčič (NIJZ) je v svoji predstavitvi govorila o prehrani in zdravju na delovnem mestu. O tem, kako moramo skrbeti za lastno zdravje, o gibalni (ne)aktivnosti in ergonomski ureditvi delovnega mesta sta udeležence konference ozaveščala dr. Nejc Šarabon in dr. Matej Voglar (oba UP FVZ). Dr. Ana Arzenšek in dr. Maja Meško (obe UP FM) sta se v svoji predstavitvi posvetili spoprijemanju s stresom pri delu. Ob koncu konference pa sta dr. Mirna Macur in dr. Katja Pesjak (obe FZAB) predstavili komunikacijo in spreminjanje stališč zaposlenih.

Področja, ki so bila predstavljena na konferenci, jih v okviru projekta STAR-VITAL – bodisi skozi svetovanja bodisi skozi delavnice – ponujajo podjetjem, in sicer:

  • zdrava prehrana
  • skrb za lastno zdravje na delovnem mestu
  • spoprijemanje s stresom
  • komunikacija med zaposlenimi
  • spreminjanje stališč do starejših
  • kadrovske intervence.

 

Preberite še:

  • predstavitev projekta na spletni strani UP FM
  • Starejši so realnost, vse bolj tudi nuja (Jasna Arko, Primorske novice, 25. 9. 2018)

 

 

Ste podjetje v Sloveniji, ki se sprašuje, kako boste organizirali delo v času, ki je vedno bolj odvisen od starejše delovne sile?
Rodnost v Sloveniji je že leta nizka, pričakovana življenjska doba pa nenehno narašča, s čimer se podaljšuje tudi (obvezna in prostovoljna) delovna doba zaposlenih.
Ali ste pripravljeni na izzive prihodnosti?
Ali znate dovolj dobro poskrbeti za delavce, še posebej starejše, za sodelovanje različnih generacij pri delu in ustvariti zdrava delovna mesta?
Projekt STAR-VITAL vam bo pomagal pri vseh teh vprašanjih. Individualno za vas bomo izdelali analizo stanja in vaših potreb, na podlagi česar vam omogočamo brezplačno svetovanje in ureditev »problemskih« področij.
Vaš interes nam prosim sporočite na: klemen.sirok@fzv.upr.si
Veselimo se srečanja in sodelovanja z Vami!
Ekipa STAR-VITAL
 

 

        

 

21. september 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo