Konkurenčnost evropskih ladjedelnic na svetovnem trgu

Pod okriljem projekta UP in svet – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, v okviru delavnice (Aktivnost 3) Svetovni ekonomski in finančni izzivi ter trajnosti razvoj, je v ponedeljek, 28. junija 2015, na Fakulteti za management potekalo predavanje z naslovom Competitiveness of the European Union countries on the world markets. O konkurenčnosti evropskih ladjedelnic na svetovnem trgu je predaval Christian Jelovaz, ladijski arhitekt iz podjetja Fincantieri S.p. A., ki je ena od največjih ladjedelniških skupin na svetu.

 

Ladjedelniška industrija je v preteklih desetletjih doživela velike spremembe, ki so povezane predvsem z vstopom azijskih konkurentov. Delež evropskih proizvajalcev se je z 80 odstotkov zmanjšal na le 15 odstotkov, kljub temu pa so lahko evropske ladjedelnice še vedno konkurenčne. Podrobnejši pregled strukture proizvodnje pokaže, da azijske ladjedelnice proizvajajo pretežno tankerje in ladje za razsuti tovor, ki veljajo za tehnološko manj zahtevne vrste plovil. Ladjedelnice v Evropski uniji pa so ohranile primat pri proizvodnji bolj specializiranih proizvodov, kot so potniške ladje, vojaška plovila, ledolomilci in megajahte. 

Predavatelj je nato prikazal SWOT-analizo za evropske konkurente v tej industriji. Glavna prednost je v še vedno višji ravni znanja, čeprav je pretok informacij do konkurentov težko varovati. Zato je treba vseskozi biti vodilni inovator, kajti kitajskim in južnokorejskim ladjedelnicam stroškovno ni mogoče konkurirati. Evropske ladjedelnice vidijo priložnost še na področju trajnosti, saj postaja okoljski vidik tudi pri ladijskem prometu vedno pomembnejši. Predvsem na področju zmanjševanja izpustov (NOx, SOx, CO2) je Evropska unija tehnološko vodilna, medtem ko je pri obdelavi balastnih vod Azija v prednosti. 

Za prihodnji razvoj in obstoj ladjedelniške industrije v Evropski uniji bo odločilno, ali bodo evropska podjetja uspela biti dovolj inovativna, da bodo uspela ohraniti zadostno tehnološko prednost. Azijski konkurenti se namreč tudi s podporo tamkajšnjih vlad močno trudijo prodreti na trg specializiranih plovil z višjo dodano vrednostjo.

Predavanje je bilo izvedeno v okviru projekta UP in svet – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, in sicer v okviru delavnice (Aktivnost 3) Svetovni ekonomski in finančni izzivi ter trajnosti razvoj.

1. julij 2015 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo