Kratkoročna znanstvena izmenjava v okviru projekta COST CA18213

Med 13. in 18. marcem 2023 je bila izvedena kratkoročna znanstvena izmenjava v okviru projekta COST CA18213 med doc. dr. Alenom Mujčinovićem s Fakultete za kmetijstvo in prehrano Univerze v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, ter prof. dr. Štefanom Bojnecem (gostitelj) s Fakultete za management Univerze na Primorskem, Slovenija kot del akcije COST 18213 z naslovom Rural NEET Youth Network: Modeliranje tveganj, ki so podlaga za socialno vključenost podeželskih NEET. Med petdnevnim delom so bili specifični cilji izmenjave razprava in dokončanje poglavja knjige »Rural NEETs and sustainability«, začetek razprave in priprava okvira za raziskovalno študijo med člani delovne skupine (WG4) projekta COST CA18213, načrtovanje dejavnosti v zvezi s končnimi rezultati akcije ter olajšati nadaljnje sodelovanje med člani in institucijami (mreženje in krepitev zmogljivosti).

 

17. marec 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo