Mobilnost kot obzorje priložnosti za učitelje, raziskovalce in ustanove

V okviru operacije Mobilni učitelji UP 2017/2018 je doc. dr. Klemen Širok s Fakultete za management tri mesece gostoval na finski univerzi v Mikkeliju South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK). Sredi decembra se je vrnil na matično fakulteto. Prvi vtis po vrnitvi? »Trimesečna mobilnost je bila zelo uspešna, saj mi je poleg intenzivne vključenosti v pedagoško delo omogočila tudi razvijanje novih oblik sodelovanja tako na raziskovalnem kot projektnem področju,« je navdušen Klemen.

V okviru pedagoškega dela je Klemen študentom mednarodnega programa Business Management (poslovno upravljanje) predaval dva predmeta – enega s področja kadrovanja in drugega s področja vodstvenih veščin (Human resource management in Leadership skills). Poleg tega je gostoval tudi pri predmetu s področja inoviranja (From idea to innovation). Očitno so tamkajšnji študenti nad Klemnom navdušeni, saj so ga na XAMK povabili, da v šolskem letu 2018/2019 spet prevzame izvedbo enega predmeta v okviru programa Business Management.

Seveda ne gre zanemariti posrednega pedagoškega dela – od sodelovanja na rednih oddelčnih sestankih, izmenjave izkušenj glede procesa diplomiranja, ocenjevanja kakovosti diplomskih del do izmenjave vsebin in gradiv za pedagoško izvedbo.

Poleg predavanj je bil Klemen tudi raziskovalno zelo aktiven. Sodeloval je v številnih skupnih raziskovalnih dejavnostih, ki so potekale tako na gostujoči univerzi kot tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami. V času njegovega gostovanja je izšel zbornik z naslovom Innovations in Education, pri katerem je bil Klemen eden od dveh glavnih urednikov. Delo je bilo sicer zelo intenzivno, vendar v zadovoljstvo vseh sodelujočih tudi zelo uspešno, saj so v dveh mesecih uspeli izvesti celoten proces pridobivanja prispevkov, njihovega recenziranja, urejanja, lektoriranja in tiska. Pohvalno!

Z visokošolskimi učitelji XAMK so v teh treh mesecih vzpostavili dva aktivna raziskovalna projekta. Za enega bodo na povabilo urednice revije Educational and Social Dimensions of Digital Transformation in Organizations pripravili članek za objavo v zborniku. Drugi projekt pa je spodbudil sodelovanje pri pripravi članka na podlagi mednarodne raziskave o vlogi OCB (organizational citizenship behaviour) z možnostjo replikacije raziskave v Sloveniji.

Klemen je v času svoje mobilnosti sodeloval tudi na dvodnevnem mednarodnem strokovnem seminarju Innovations in Education in na srečanju partnerske mreže IBSEN. Oba dogodka je organizirala gostujoča univerza XAMK. To očitno zelo aktivno sodelovanje je odprlo nova obzorja priložnosti tako za Klemna, kot za našo fakulteto:  povabilo Fakulteti za management k vključitvi v mrežo IBSEN, povabilo Klemnu na mednarodno mobilnost na Fakulteto za management Univerze v Gdansku in gostovanje dveh visokošolskih učiteljev s XAMK na naši fakulteti v začetku junija 2018.

»Mobilnost (še vedno) doživljam kot izjemno uspešno, saj je intenzivno dogajanje v teh treh mesecih dalo veliko spodbudnih rezultatov in nove smele izzive. Predvsem se veselim številnih novih oblik sodelovanja med visokošolskimi ustanovami, katerih predstavniki smo se spoznali v času mobilnosti. Imam velika pričakovanja glede gostovanja na Fakulteti za management Univerze v Gdansku in gostovanja dveh visokošolskih učiteljev XAMK na naši fakulteti. Obe gostovanji sta namenjeni predvsem izoblikovanju skupnega evropskega projekta v partnerstvu XAMK, Univerze v Gdansku, Fakultete za management in morebitnih drugih partnerjev,« za konec dodaja Klemen, ki se spet privaja na življenje na 46. vzporedniku.

 

Preberite še:

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.
  

19. december 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo