Mobilnost kot spodbuda in priložnost za nove oblike sodelovanja

V okviru projekta Mobilni učitelji UP 2017/2018 je doc. dr. Suzana Laporšek s Fakultete za management od konca oktobra 2017 do konca januarja 2018 gostovala na Fakulteti za ekonomijo in turizem dr. Mija Mirkovića Univerze Juraja Dobrile v Puli (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«). »Najbolj me veseli pobuda za nadaljnje sodelovanje tudi na pedagoškem področju,« izpostavlja Suzana, ki svoje gostovanje na drugem koncu Istre ocenjuje kot izjemno uspešno.

V okviru pedagoškega dela je Suzana predavala pri dveh predmetih na dodiplomskih študijskih programih Ekonomija in Poslovna ekonomija (slednji vključuje pet smeri, tj. finančni management, marketinško upravljanje, management in podjetništvo, poslovna informatika in turizem) ter pri enem predmetu na podiplomskem oziroma magistrskem študijskem programu Informatika. Na dodiplomskih študijskih programih Ekonomija in Poslovna ekonomija je pretežno sodelovala pri predmetu s področja ekonomije (Uvod u ekonomiju), kjer je predavala in vodila seminarje s študenti. Pri dodiplomskem predmetu Izobraževalna politika (Obrazovna politika) v okviru študijskega programa Ekonomija pa je imela kot gostujoča predavateljica predavanje z naslovom Izobraževalna politika in mladi na trgu dela v Sloveniji (Obrazovna politika i mladi na tržištu rada u Sloveniji). Tudi na magistrskem študijskem programu je predavala teme s področja mikroekonomije in makroekonomije.

Pomemben del mobilnosti je bilo tudi posredno pedagoško delo, ki je obsegalo sestanke s predstavniki gostiteljske fakultete, srečanja in izmenjave izkušenj na področju pedagoškega dela s predavatelji v okviru Katedre za ekonomske teorije in drugimi, izmenjave ter priprave vsebin in gradiv za pedagoško izvedbo.

Suzana je bila v okviru mobilnosti zelo aktivna tudi na znanstvenoraziskovalnem področju. S predavatelji Fakultete za ekonomijo in turizem dr. Mija Mirkovića so pripravili skupno prijavo znanstvenoraziskovalnega projekta z naslovom Prožna varnost in družbeno odgovorno poslovanje: primerjalna analiza trga dela Republike Hrvaške in Republike Slovenije (Fleksigurnost i društveno odgovorno poslovanje: komparativna analiza tržišta rada R. Hrvatske i R. Slovenije). Projektna prijava je bila potrjena za financiranje in se bo začela izvajati v mesecu februarju 2018. Prav tako je Suzana v sodelovanju z dr. Sanjo Blažević Burić opravila raziskovalno delo za pripravo skupnega izvirnega znanstvenega članka s področja trga dela in minimalne plače v Sloveniji in na Hrvaškem.

Ker je Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mija Mirkovića soorganizatorka mednarodne znanstvene konference MIC, ki bo maja 2018 na Bledu, so bile aktivnosti v času Suzaninega gostovanja usmerjene tudi v razvoj in nadgradnjo koncepta skupne/partnerske te konference ter v priprave na letošnjo konferenco MIC.

»Gostovanje v okviru projekta Mobilni učitelji UP je bilo izjemno uspešno in navdihujoče. Ne le, da sem v tem času pridobila veliko novih poznanstev in da so se pokazale nove možnosti za nadaljnje sodelovanje med visokošolskima ustanovama, postavili smo tudi izhodišče za skupno raziskovalno delo. Pridobili smo namreč skupni znanstvenoraziskovalni projekt, ki bo osnova za naše nadaljnje raziskovanje in skupne objave. V pripravi je tudi že skupni znanstveni članek s področja trga dela. Najbolj pa me veseli pobuda za nadaljnje sodelovanje tudi na pedagoškem področju,« o svojih vtisih z gostovanja pripoveduje Suzana.

 

 

Preberite še:

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.
  

Foto: Fotoarhiv FET

6. februar 2018 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo