Na UP FM uspešno izvedeni INFORMATIVNI DNEVI za prvo stopnjo v slovenskem jeziku

V petek in soboto, 17. in 18. februarja 2023, so na UP Fakulteti za management potekali INFORMATIVNI DNEVI. S tem smo tudi mi bodočim študentom odprli svoja vrata ter jim omogočili vpogled v prihodnost.

Bodoči študenti so vstopali v prostore fakultete z radovednostjo na obrazu, z zvedavimi očmi in s kančkom strahu. Zakaj? Vstopajo na pomembno pot in se zavedajo resnosti svoje odločitve. 

Ujeli smo nekaj kratkih izjav ter jih zbrali za vas v nadaljevanju. Da je pot težka, se bodoči študenti zavedajo, vendar se hkrati veselijo, da jim je ponujena izjemna priložnost študija na edini javni poslovni fakulteti v Sloveniji, ki jim nudi praktična znanja iz različnih vidikov, ko bodo svoje sposobnosti lahko nadgradili ter oplemenitili z znanjem s področij ekonomije, financ, računovodstva, prava, komuniciranja in marketinga.

Na informativnih dneh je bodoče študente pozdravil prodekan za izobraževanje doc. dr. Borut Kodrič, ki je na kratko predstavil delovanje fakultete, vsebine ter veščine, ki jih ponuja fakulteta skozi celoten spekter predmetov v okviru študijskih programov. Biti dober manager pomeni biti dober vodja, organizator, finančnik, kadrovnik, revizor, računovodja, poznavalec pravnih vidikov, ekonomskih vidikov ter še in še. Uspešni managerji imajo izredno pomemben vpliv na organizacijo, kjer delujejo. Z ustreznimi znanji vas pripravimo na vašo prihodnost v delovnem okolju.

Programski direktor univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management prof. dr. Žiga Čepar je študentom predstavil program, ki se ne izvaja le vslovenskem jeziku vendar tudi v angleškem (informativni dan v angleščini bo potekal 22. 2. 2023 ob 16. uri v e-okolju ZOOM). Univerzitetni študijski program ponuja znanje in spretnosti za sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi. Študenti se usposobijo za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet. 

Programski direktor visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Managament pred. Tin Pofuk je študentom razložil, da je visokošolski program naravnan bolj praktično. Študenti pridobijo znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij in drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah. Naučijo se izraziti svoje kritično mišljenje in analitično reševati probleme ter samostojno strokovno in razvojno delovati. V okviru strokovne prakse pa se v podjetju lahko povežejo teorijo s praktičnim delom, hkrati pa dobijo znanja in veščine za razumevanje političnega, socialnega in kulturnega okvira, v katerem delujejo podjetja in organizacije v Sloveniji in tujini. 

O dogajanju na fakulteti pa poskrbijo tudi člani Študentskega sveta UP FM in tutorji, ki so bodočim študentom predstavili svoj vidik do študija na UPFM ter nekaj besed namenili obštudijskim dejavnostim ter mednarodnim izmenjavam. Bodočim dijakom so po končani predstavitvi razkazali nove prostore UP Fakultete za management ter Študentsko sobo, ki je namenjena druženju, študiranju in klepetu študentov UPFM. Sodelavci iz Referata za študentske zadeve pa so bodočim študentom priskočili na pomoč pri podrobnejših tehničnih podatkih glede izpolnjevanja prijave na razpis za vpis preko sistema eVŠ.

Diplomanti UPFM imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v gospodarstvu in javni upravi, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri. Prav tako so možnosti zaposlitve v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki ter tudi v zdravstvu. Diplomant UP FM ima veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Študijska programa zagotavljata odlično osnovo študentom, ki želijo kariero v široki paleti poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ter so del ekipe srednjega vodstvenega kadra v podjetju.

Vedno pa so odprta vrata za nadaljevanje študija na magistrskih študijskih programih na področjih, kjer študenti želijo pridobiti bolj specializirana znanja.

Krajše izjave dijakov si lahko preberete v nadaljevanju.

»Zanima me predvsem univerzitetni program v angleškem jeziku, ker nameravam s študijem ali z zaposlitvijo nadaljevati v tujini in bi si želela utrditi znanje angleškega jezika.« - Jana

»Prepisujem se iz druge fakultete in bi želel svoj študij nadaljevati na Fakulteti za management, ker sem zasledil, da ponuja bolj praktična znanja, predvsem visokošolski program.« - Gregor

»Končno smo v živo...upal sem, da bodo informativni dnevi potekali v živo, ker sem želel pobliže spoznati ter slišati o univerzitetnem študijskem programu. Preko zoom-a smo se preveč razvadili in ostajali le doma "na kavču". « - Erik

»Zelo lepa predstavitev! Razmišljala sem o univerzitetnem programu v slovenskem jeziku saj niti nisem vedela, da ponujate tudi v angleščini, kar vidim kot zelo veliko prednost za v prihodnje. Všeč so mi bili vaši kratki kvizi - na tak način smo se hitro sprostili in je tudi klepet lažje stekel.« - Sara

»Všeč mi je, da so pri vas manjše skupine in da imate kvartale. Malo se bojim, kako bom sproti opravljala izpite ampak kot ste nam razložili, kvartalna izvedba poskrbi za redno opravljanje izpitov.« - Ana 

»Sem še neodločen...v petek sem se udeležil informativnega dne na Obali, v soboto pa grem še v Ljubljano. Vsekakor vidim kot veliko prednost to, da je študij organiziran v manjših skupinah. Tako se ne bi počutil kot da sem le številka.« - Andrej

Utrinke informativnih dni si lahko ogledate v foto galeriji.

Vsa znanja, ki jih potrebuje dober manager na enem mestu - na UP Fakulteti za management.

 

POMEMBNO!

Prvi prijavni rok je podaljšan do 27. 3. 2023.

Skladno s sklepom ministra je prvi prijavni rok za vpis v prvi letnik  v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih v študijskem letu 2023/2024 podaljšan do 27. 3. 2023. Popravek rokovnika je objavljen na: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

 

 

Informativni dan UPFM 17. in 18. 2. 2023

18. februar 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo