Nadomestne volitve za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Lista kandidatov (30. junij 2022)

Obveščam vas, da je volilna komisija za izvedbo nadomestnih volitev za izvolitev člana UO UP na današnji 2. redni seji, potrdila Listo kandidatov. V priponki pošiljam Listo kandidatov, Predstavitev kandidatke Tine Kadunec in izpis sklepa volilne komisije.

Predčasne volitve za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v ponedeljek, 18. 7. 2022 v času med 9.00 uro in 12.00 uro na volišču v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper, redne volitve pa bodo v četrtek, 21. 7. 2022 v času med 9.00 uro in 16.00 uro na volišču v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Izpis sklepa: Potrditev liste kandidatov

Lista kandidatov 

Predstavitev kandidatke: Tina Kadunec

Razpis nadomestnih volitev (24. junij 2022)

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar je sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UO UP). Sestavni del sklepa je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za izvolitev nadomestnega člana UO UP in štirje obrazci.

Volilna opravila so se skladno s Sklepom o razpisu volitev UO UP pričela 23. 6. 2022. Nadomestne volitve za člana UO UP iz vrst drugih delavcev bodo skladno z rokovnikom v četrtek, 21. 7. 2022.

Rektorica Univerze na Primorskem poziva članice Univerze na Primorskem, da najkasneje do torka, 28. 6. 2022 do 12. ure, predlagajo kandidate za člana UO UP. Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci. Predlagatelji morajo k predlogu kandidatov priložiti njihovo pisno soglasje h kandidaturi. Predlagatelji lahko k predlogu kandidatov priložijo tudi kratko predstavitev kandidataPrepozno vložen predlog volilna komisija zavrže.

Kandidature, soglasje h kandidaturi in morebitno kratko predstavitev kandidata se posreduje volilni komisiji, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – predlog za kandidata za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem«, najkasneje do 28. 6. 2022 do 12. ure.

Kandidature oziroma pisne izjave o podpori kandidatu pošljete v zgoraj predpisanem roku, na naslov volilne komisije: Volilna komisija za nadomestne volitve člana UO UP, Titov trg , 6000 Koper.

 

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

 

Dokumentacija je dostopna na spodnjih povezavah.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana UO UP

 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

 Predlog kandidata za člana UOUP (.docx, 80 KB)

Soglasje kandidata za člana UO UP (.docx, 79 KB) 

 

 

 

24. junij 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo