Pomembno je, da kljub uspehu ostaneš trdno na tleh

V študijskem središču Fakultete za management v Škofji Loki je v okviru magistrskega predmeta Podjetništvo pri doc. dr. Jasni Auer Antončič potekala okrogla miza z naslovom Podjetništvo je način življenja. V razpravi so na povabilo študentov sodelovali Aleš Poljak iz podjetja Knaap, d. o. o., Mitja Petelin iz podjetja Zera, d. o. o. (s tem podjetjem je fakulteta sodelovala tudi v okviru projekta PKP) in Jože Cuderman iz podjetja Tahografi Cuderman, d. o. o., ki so predstavili svoja podjetja in karierno pot, s študenti delili svoje izkušnje ter odgovarjali na njihova vprašanja. Razpravo je moderirala doc. dr. Jasna Auer Antončič.

Podjetniki so pripovedovali o ovirah, ki so jih imeli na svoji podjetniški poti, kot tudi o tem, kaj jih pri delu motivira, da bi postali še uspešnejši in konkurenčnejši na trgu. Vsi so se srečevali s številnimi izzivi, predvsem na samem začetku, ko so bila podjetja še v povojih. Strinjali so se, da je velika težava pridobiti dobro delovno silo in da je eden večjih izzivov zagotavljanje finančnih sredstev.

Gosti so povedali, da bi v večji meri ponovno ravnali enako, morda samo malo prej, ker si nihče ne more povrniti preteklih let. Poudarili so, da je poštenost zelo pomembna in da je poslovanje veliko lažje, če so odnosi med podjetniki in med zaposlenimi dobri. Prav tako so poudarili, da so v podjetništvu pomembni odnosi in prijatelji, saj veliko prijateljev priskoči na pomoč tudi v krizi, in v krizi človek spozna tudi, kdo ni pravi prijatelj.

Zatrdili so, da je najpomembnejša kakovost izdelka oziroma storitve. Prav kakovost je tista, ki zagotavlja podjetniku nove posle in ohranjanje že obstoječih. Eden od podjetnikov je menil, da je najpomembnejše imeti svojo idejo in vanjo vložiti ves trud. Ker uspeh na začetku ni zagotovljen, ga je treba graditi postopoma.

Okroglo mizo so podjetniki zaključili z mislijo, da je pomembno, da kljub uspehu ostaneš trdno na tleh in da ostaneš preprost človek, ki ceni vrednote in dobre odnose. Najbolj pomembno pa je, da verjameš v to, kar počneš.

 

 

Zapis: Nina Poljak in Draženko Lončar, podiplomska študenta
Foto: Eva Grah Roblek, podiplomska študentka

 

 

 

4. april 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo