Prihodnost navtične panoge: dobiček, zeleno in družbeno odgovorno

Projektna skupina sodelavcev Fakultete za management in Fakultete za turistične študije – Turistice, ki jo vodi prof. dr. Roberto Biloslavo, je v okviru mednarodnega projekta iBlue predstavnikom lokalnih navtičnih podjetij predstavila metodologijo inoviranja poslovnih modelov, ki sloni na treh stebrih trajnostnega razvoja: ekonomskem, družbenem in okoljskem. Metodologijo so razvili skupaj s partnerji iz še osmih sredozemskih držav. Projekt je sicer namenjen vzpostavitvi trajnostnih poslovnih modelov in povezavi v navtičnem sektorju v transnacionalno mrežo na območju Sredozemlja.

Na današnji predstavitvi izsledkov projekta je dr. Biloslavo z UP FM udeležencem najprej predstavil osnovne smernice projekta in dosedanje dosežke. Dr. Maja Uran Maravić z UP FTŠ pa je podrobno predstavila izsledke analize primerov dobrih praks v slovenski navtični panogi (Marina Portorož, Seascape, Mennyacht), ki je pokazala, da imamo tudi v slovenskem prostoru podjetja, ki poslujejo inovativno, stabilno in okolju prijazno. S tega vidika so v projektu ugotovili, da slovenski navtični sektor v primerjavi s konkurenti iz navtično večjih držav, kot so Francija, Italija, Grčija, pravzaprav ne zaostaja veliko in ima potencial za uspešen nadaljnji razvoj. Dr. Jana Hojnik z UP FM je predstavnikom organizacij predstavila možnosti za vpeljavo 3PBM-metodologije, ki bi podjetjem omogočila razvoj poslovnih modelov v smeri ekonomske stabilnosti, družbene sprejemljivosti in skrbi za okolje.

Udeleženci so pozdravili iniciativo Fakultete za management in projektne skupine, obenem pa izpostavili vidik ravnanja z okoljem, ki se trenutno v navtiki upravlja predvsem na podlagi pridobivanja certifikatov, ne pa dejansko ustreznega okoljskega delovanja. To je sicer pomembno vprašanje v panogi, saj tako z vidika proizvodnje kot potrošnje pomeni veliko obremenitev za okolje, predvsem za morje. Udeleženci vidijo prispevek projekta predvsem v vzpostavljanju dialoga in prepoznavnosti izzivov v panogi med posameznimi akterji, ne le podjetji in organizacijami, ampak tudi pri snovalcih politik in odločevalcih.

V nadaljevanju bodo člani projektne skupine izbrali enega od zainteresiranih podjetij in pilotno izvedli 3PBM-metodologijo. Uvajanje inovativnega poslovnega modela bo potekalo pod stalnim mentorstvom strokovnjakov s Fakultete za management za obdobje približno pol leta. V tem času bo podjetje pridobilo kompetence, da bo lahko poslovni model v prihodnosti razvijalo samostojno, na fakulteti pa bodo spremljali učinke sprememb na vseh treh področjih.

Zapis: Katarina Košmrlj Muha
Foto: Blaž Korent

 

Preberite še:

 

Projekt poteka v okviru sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj (Interreg Mediteran), v njem pa sodeluje 8 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Albanije in Grčije. Vodilni partner projekta je Univerza iz Vidma (Universita' di Udine). Med partnerji so predvsem področne obrtno-trgovinske zbornice, trije visokošolski zavodi in znanstveno-tehnološki park.

 

15. november 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo