Neformalni sporazum med UP FM in Biotehniškim centrom Naklo o sodelovanju pri projektu EUWAY

UP Fakulteta za management in Biotehniški center Naklo sta 16. 4. 2024 podpisala neformalni sporazum o promociji in uporabi projekta EUWAY - Efficient Use of Water among Agricultural Youth (Učinkovita raba vode med kmetijsko mladino) in njegovih izobraževalnih izdelkov.

Prof. dr. Štefan Bojnec je na posvetu zaposlenih UP FM, ki je potekel 18. 4. 2024, predstavil namen in vsebino sodelovanja na raziskovalnem in izobraževalnem področju s poudarkom na Agendi 2030, zelenem dogovoru, od vil do vilic, biotski raznovrstnosti in akcijskem načrtu za odpravo onesnaževanja.

V okviru projekta EUWAY, na katerem sodeluje Biotehniški center Naklo, je bila razvita literatura v petih modulih, ki jo je možno najti na povezavi: TUS Development Moodle: Prijavite se v spletno mesto (lit.ie)

19. april 2024 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo