Promovirani trije novi doktorji znanosti

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v četrtek, 20. oktobra 2022, so bili promovirani tudi trije s Fakultete za management: dr. Tanja Planinc, dr. Danica Murko in dr. Gregor Žvipelj. Slovesnost je potekala v Armeriji Univerze na Primorskem. 

Dr. Tanja Planinc je napisala doktorsko disertacijo z naslovom Model spremljanja učinkovitosti in uspešnosti malih in srednje velikih podjetij v prehrambnem gostinstvu pod mentorstvom prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel ter somentorstvom izr. prof. dr. Marka Kukanje. Delo obravnava spremljanje in zagotavljanje učinkovitosti ter celostne uspešnosti v prehrambnem gostinstvu z namenom preučitve vplivov notranjega in zunanjega okolja na upravljanje s prvinami poslovnega procesa ter njihovega vpliva na zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti. Analiza razkriva večji vpliv zunanjega okolja, učinkovitost pa se odraža predvsem v finančni uspešnosti. Ob tem je bil oblikovan še model spremljanja in zagotavljanja učinkovitosti ter celostne uspešnosti v dejavnosti. Delo prvič celostno obravnava in preučuje učinkovitost in uspešnost ter prinaša poglobljen vpogled v slovensko prehrambno gostinstvo. 

Dr. Danica Murko je doktorsko disertacijo z naslovom Model integracije dejavnikov tveganj pri strojevodjih s pomočjo orodja OPSA pripravila pod mentorstvom prof. dr. Maje Meško. Doktorska disertacija identificira dejavnike tveganj, ki vplivajo na pojav zdravstvenih težav pri strojevodjih. S konceptualnim modelom preverja trditve - integracijo konstruktov osebnostnih značilnosti strojevodij, poklicni razvoj strojevodij in splošno delo strojevodij. Disertacija je vodilo strokovnjakom in vodstvenim delavcem s področja železniškega prometa ter državi kot lastnici javne železniške infrastrukture in služi kot pomoč pri snovanju modela, ki vodi k večji varnosti z upravljanjem posameznih dejavnikov tveganja na področju zagotavljanja varnosti v železniškem prometu.

Dr. Gregor Žvipelj je izdelal doktorsko disertacijo z naslovom Učinek kompleksnosti v okolju korporativnega upravljanja pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava. Naloga proučuje obnašanje subjektov v okolju korporativnega upravljanja gospodarskih družb. Pri tem se osredotoča na ravnanje managementa in njegov vpliv na delničarje v okviru letnega poročila kot najbolj formalne oblike javnega poročanja z vidika asimetrije informacij. Med orodja managementa, ki ga ta občasno uporablja v procesu odločanja v negotovosti, sodi t.i. učinek kompleksnosti, ki je rezultat zavestne oziroma nezavedne pristranskosti managementa. Rezultati raziskave potrjujejo domnevo o prisotnosti asimetrije informacij v obliki učinka kompleksnosti v korporativnem okolju ter, da količina informacij in njihova vsebinska zahtevnost pomembno vplivata na razumljivost informacij za delničarje.

Novopromoviranim doktorjem znanosti iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

 

20. oktober 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo