Prva diplomatka magistrskega programa Pravo za management

Včeraj (21. 11. 2018) je na Fakulteti za management potekal zagovor prve magistrske naloge na magistrskem študijskem programu Pravo za management. Zdaj že magistrska diplomantka Jasna Istenič je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Uresničevanje delavskega soupravljanja v bančništvu, ki je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Valentine Franca.

V svoji magistrski nalogi je Jasna Istenič proučevala vidike uresničevanja delavskega soupravljanja v bankah na podlagi obstoječe pravne ureditve. Nalogo je izdelala na podlagi analize mednarodne in nacionalne pravne ureditve s področja delovanja delavskih predstavnikov banke v organih upravljanja. Neposredno sodelovanje bančnih delavcev pri upravljanju je v Sloveniji omejeno na avtonomijo opravljanja dela in možnosti vplivanja na delovni proces. V sprejetje omejenega dela odločitev, ki zahtevajo poslovanje in upravljanje banke kot celote, pa se lahko zaposleni vključijo prek izvoljenih delavskih predstavništev. Za večjo motivacijo in pripadnost delavcev je treba razviti sistem učinkovite vključenosti delavcev v proces vodenja in upravljanja bank, pri čemer moramo posvetiti posebno pozornost nacionalni pravni ureditvi, ki določa obveznosti in odgovornosti managementa bank.

Jasni Istenič – naši prvi diplomantki Prava za management čestitamo!

22. november 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo