Razpis neodvisnih denarnih podpor Svetovne federacije znanstvenikov (Svetovni laboratorij) slovenskim doktorskim študentom in mladim doktorjem znanosti

Usmerjanje doktorandov in mladih doktorjev znanosti k raziskovalnemu delovanju na področju planetarnih nujnosti sedanjega časa je eden izmed strateških ciljev Slovenske znanstvene fundacije. Pri tem je našla ustanova odličnega partnerja, Svetovno federacijo znanstvenikov, ter njen program virtualnega Svetovnega laboratorija, ki povezuje mlade ustvarjalne ljudi, ki se odzivajo na izzive sedanjosti. Ljudi laboratorij ne le povezuje ampak jim nudi tudi neodvisne denarne podpore v obliki štipendij. 

Razpisuje se 10 štipendij za podpore raziskovalnemu delovanju slovenskim doktorskim študentom, ki zaključujejo doktorsko delo in (ali) mladim doktorjem znanosti pri premostitvi časa med prvimi raziskovalnimi projekti. Štipendiranje lahko traja od 6 do 12 mesecev.

Štipendije imajo izrazito socialno vlogo - tako pospešiti zaključevanje doktorskega dela, kakor tudi prispevati k ugodnejšemu socialno-ekonomskemu položaju mladih doktorjev znanosti.

Rok za oddajo vloge na predpisanem obrazcu z ustreznimi prilogami naj zainteresirani oddajo ustanovi Slovenski znanstveni fundaciji do vključno 28. decembra 2022.

VEČ INFORMACIJ RAZPIS PRIJAVA

 

 

29. november 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo