Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja 2020

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Štipendija je namenjena študentom, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije. Med dodatne kriterije se šteje tudi socialni status družine prosilca, prednost pri dodelitvi štipendij pa imajo študentje višjih letnikov.

Kandidati morate prijavi predložiti:

  • pisno prošnjo s telefonsko številko, elektronskim naslovom in kratkim življenjepisom;
  • dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu;
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci;
  • dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do ponedeljka, 30. 11. 2020 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Pisno vlogo lahko oddate najkasneje do četrtka, 29. oktobra 2020.

Pošljete jih na naslov:

Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)

 

RAZPIS ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

 

Foto: Freepik.com
19. oktober 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo