Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2021/2022

Univerza na Primorskem (UP) je na spletni strani objavila merila in pogoje sofinanciranja doktorskega študija na UP za študijsko leto 2021/2022.

V študijskem letu 2021/2022 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija, določena z Uredbo ter Merili in pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale,  ki jih je sprejel Senat UP na 2. dopisni seji, dne 17. 4. 2020.

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2021/2022, ki jo bodo prejeli skupaj z vabilom za vpis na podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje UP.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/-ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, ki jih skladno s proračunskimi možnostmi in Uredbo vsako leto določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

MERILA IN POGOJI  IZJAVA ZA SOFINANCIRANJE 

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobite preko e-pošte blaz.korent@fm-kp.si.

8. julij 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo