Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2022/2023

Univerza na Primorskem (UP) je na spletni strani objavila merila in pogoje sofinanciranja doktorskega študija na UP za študijsko leto 2022/2023.

V študijskem letu 2022/2023 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo določila iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale.

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom  Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2022/2023. Izjava bo dostopna na spletnih straneh fakultet, ki izvajajo doktorski študij oziroma jo bodo  študentje prejeli skupaj z vabilom za vpis na doktorske študijske programe UP.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, ki jih skladno s proračunskimi možnostmi in Uredbo vsako leto določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

  Merila in pogoji   Izjava o izpolnjevanju pogojev

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobite preko e-pošte blaz.korent@fm-kp.si.

18. maj 2022 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo