Spletna platforma za obdarovanje

V okviru projekta Spletna platforma za obdarovanje, ki ga na Fakulteti za management izvajamo pod okriljem programa Po kreativni poti do znanja, smo 13. novembra 2018 na sedežu fakultete v Kopru gostili podjetnika Davorja Deranja, ki je tudi delovni mentor študentom, ki sodelujejo pri omenjenem projektu.

V gostujočem predavanju je gost Davor Deranja študentom prvega letnika pri predmetu Uvod v management, ki ga predava pred. dr. Bojan Mevlja, sproščeno in zanimivo prikazal svojo izkušnjo z ustanavljanjem podjetja in razvojem poslovne ideje. Predstavil je, kako se rodi ideja, kako idejo razvijati in jo spremeniti v poslovno priložnost, kako se spopasti z neizkušenostjo in pomanjkanjem specifičnega znanja s tega področja in kako je sodelovanje pri projektu PKP pripomoglo k razvoju njegove vizije. Opisal je delo, ki so ga pri projektu opravili, predstavil glavne rezultate in ugotovitve projekta ter odgovarjal na vprašanja študentov.

V ponedeljek, 12. novembra 2018, je prav tako v okviru tega projekta potekala tudi delavnica z delovnimi in pedagoškimi mentorji ter drugimi predstavniki iz gospodarstva. To je bila priložnost, da so poslovno idejo o spletni platformi za obdarovanje predstavili tudi potencialnim partnerjem, obenem pa od njih dobili dragocene nasvete, kako usmeriti svoj trud za dosego uspeha v prihodnje.

S tem se za delovnega mentorja, ki je v projektu sodeloval še s tremi pedagoškimi mentorji in osmimi študenti končuje petmesečno sodelovanje, v katerem je razvijal poslovno idejo in oblikoval temelje za zagon svojega start-upa. Doprinos projekta vidi predvsem v izmenjavi in prenosu znanj med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom.

Namen projektov Po kreativni poti do znanja je spodbujati krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Letos smo na Fakulteti za management to poslanstvo uspešno realizirali s štirimi projekti, v katerih so sodelovali štiri partnerske ustanove in 33 študentov.  

 

Projekt PKP je financiran v sklopu:
   

14. november 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo