Štipendije iz štipendijskega sklada UP v študijskem letu 22/23

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

  • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP in
  • študenti, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP.

Višina štipendije za študijsko leto 2022/2023 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

Rok za oddajo: 15. september 2022.

E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 22. februarja 2022 do vključno 15. septembra 2022.

Na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem (KC UP), ki je skrbnik Štipendijskega sklada UP, boste našli vse podrobnosti in besedilo razpisa: Štipendijski sklad UP 2022/2023 - JAVNI POZIV!

 

23. avgust 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo