Zagovor doktorske disertacije: Ekonomska učinkovitost slovenskih hotelov v obdobju med 2000 in 2018

V sredo, 27. 9. 2023 je mladi raziskovalec Jan Frančeškin uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Ekonomska učinkovitost slovenskih hotelov v obdobju med 2000 in 2018" pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca.

O vsebini disertacije

»V Sloveniji je že tradicionalno več kot 50 odstotkov vseh prenočitev opravljenih v hotelih, kar jih postavlja na sam vrh prenočitvenih kapacitet. Namen doktorske disertacije je analizirati učinkovitost slovenskih hotelirskih podjetij v obdobju med letoma 2000 in 2018 ter vpliv lokacije, velikosti in letne odstotne stopnje rasti bruto domačega proizvoda na prebivalca Slovenije, Italije, Avstrije ter Nemčije na to, in sicer z namenom prikaza poglobljenega vpogleda v slovensko hotelsko dejavnost. Rezultati so pokazali, da so slovenska hotelirska podjetja na eni strani tehnično in čisto tehnično zelo učinkovita ter ekonomsko nekoliko manj na drugi strani. Prav tako so znotraj obravnavanega obdobja podjetja beležila upad v skupni faktorski produktivnosti, ki je bila predvsem posledica nezmožnosti implementacije novih produkcijskih tehnologij. Na drugi strani so zanimivo sliko podale tudi pojasnjevalne spremenljivke okolja poslovanja podjetij, znotraj katerih je predvsem izstopala lokacija. Nadaljnje raziskovanje omenjenega problema se lahko nanaša na številne dimenzije, kot so na primer velikost vzorca, obdobje, metodologija ter vključevanje dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk.«

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

Zakaj postati mladi raziskovalec? Ker lahko prispevate k razvoju, se nikoli ne naveličate učenja, oblikujete prihodnost, razširite svoje obzorje in navdihnete druge! 

Na fotografiji od leve proti desni: prof. dr. Štefan Bojnec (mentor), Jan Frančeškin (mladi raziskovalec), izr. prof. dr. Tatjana Horvat (dekanja UPFM).

 
Vas zanima več o doktorskem študijskem programu Management? Več o programu si preberite TUKAJ, prav tako vas vabimo na INDIVIDUALNO svetovanje - pišite na pr@fm-kp.si.

 

Zagovor doktorske disertacije

27. september 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo