Zagovor doktorske disertacije: Interno komuniciranje v globalnem projektnem timu

V četrtek, 24. avgusta 2023 je doktorski študent UP FM Martin Bizjak uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Interno komuniciranje v globalnem projektnem timu« pod mentorstvom izr. prof. dr. Armanda Faganela

O vsebini disertacije

»Etnografska raziskava obravnava interno komuniciranje v globalnih projektnih timih. Osredotoča se na vlogo komuniciranja, dejavnike uspešnosti, vlogo kulturnih in jezikovnih razlik in IKT ter potrebna znanja in veščine. V prvem delu zajema kritičen pregled obstoječe literature na obravnavanem področju. V drugem delu je na osnovi analize podatkov, zbranih na vzorcu izbranega globalnega projektnega tima preko metod opazovanja z udeležbo, intervjujev in analize dokumentov, predlagan model odnosov med ključnimi prepoznanimi kategorijami. Na osnovi ključnih prepoznanih (ugotovljenih) pojmov, ki so plod soočenja rezultatov empiričnega dela raziskave z obstoječo literaturo, je osnovan teoretični model komuniciranja v globalnih projektnih timih.«

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

Na fotografiji od leve proti desni: izr. prof. dr. Aleksander Janeš UP FMdoc. dr. Damjana Jerman UL FPPprof. dr. Anita Trnavčević UP FMMartin Bizjak, izr. prof. dr. Armand Faganel UP FM.

 
Vas zanima več o doktorskem študijskem programu Management? Več o programu si preberite TUKAJ, prav tako vas vabimo na INDIVIDUALNO svetovanje - pišite na pr@fm-kp.si.

 

24. avgust 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo