Študijski cenik

 

Šolnino in prispevke sprejme Upravni odbor Univerze na Primorskem.

Storitve se zaračunavajo skladno s Cenikom UP, cenik šolnin in prispevkov za študij je dostopen v povezavi Cenik storitev Univerze na Primorskem in Cenik šolnin Univerze na Primorskem

 

Prispevek ob vpisu plačajo vsi študenti, ki se vpišejo v študijski program v tekočem študijskem letu.

Šolnina se zaračuna:

  • izrednim študentom,
  • rednim študentom:
    • državljanom držav nečlanic EU, ki s Slovenijo niso sklenile dvostranskega sporazuma o oprostitvi šolnine,
    • državljanom RS in državljanom članic Evropske unije, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
    • študentom, ki so na prvi ali drugi stopnji že bili vpisani v študijski program in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem programu.

 

Dekan Fakultete za management je sprejel Cenik UP FM v tistih postavkah, ki določajo cene storitev UP FM ter Splošne pogoje za plačevanje šolnin in prispevkov UP FM. 

 

 

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo