Študijski cenik

Šolnino in prispevke potrdi Upravni odbor Univerze na Primorskem.

Dekan Fakultete za management je sprejel Cenik UP FM v tistih postavkah, ki določajo cene storitev UP FM in so najpomembnejše za študente UP FM, ter Splošne pogoje za plačevanje šolnin in prispevkov UP FM. Za storitve, ki niso zajete v Ceniku UP FM, se v celoti uporablja Cenik UP.

 

 

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo