Mejniki v razvoju

 • Novembra 2018 dobimo prvo diplomantko na magistrskem študijskem programu Pravo za management.
 • Decembra 2018 se zaključi 8-modulski izobraževalni program Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike, kjer Fakulteta za management sodeluje v programu kot vodilni partner.
 • Januarja 2019 prof. dr. Borut Likar prejme listino finalist izbora častnega naslova Komunikator/-ica znanosti leta 2018.
 • Maja 2019 v Opatiji na Hrvaškem uspešno izvedemo 19. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2019 z naslovom Managing Geostrategic Issues, ki jo organiziramo v sodelovanju z Moskovsko ekonomsko fakulteto Moskovske državne univerze Lomonosov ter Fakulteto za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirkovič Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška).
 • Maja 2019 uspešno izvedemo 10. festival inovacij - Festinno 2019 v so organizaciji z drugimi partnerji projekta NUVOLAK 2.
 • Junija 2019 dobimo prva magistra programa Ekonomije in Financ z dvojnim magisterijem tako Univerze na Primorskem, kot tudi Moskovske državne Univerze Lomonosov.
 • Julija 2019 prenovimo dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni program MANAGEMENT na 1. stopnji.

 

 • Novembra 2017 je senat UP FM soglasno ponovno izvolil prof. dr. Matjaža Novaka za nov dekanski mandat.
 • Novembra 2017 sta rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova akad. prof. dr. Viktor Sadovniči podpisala Akt o ustanovitvi Podružnice moskovske državne univerze Lomonosov v Kopru in s tem ustanovila prvo evropsko podružnico te elitne ruske univerze.
 • Marca 2018 prejmeta dva člana akademskega zbora UP FM na slovesni akademiji priznanji za znanstveno (prof. dr. Štefan Bojnec) in pedagoško (doc. dr. Armand Faganel) odličnost. 
 • Maja 2018 slavnostno otvorimo prvi podjetniško-inovacijski laboratorij v akademski sferi INNOlab.
 • Junija 2018 na Bledu uspešno izvedemo 18. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2018 z naslovom Managing Global Diversities. Pri organizaciji konference sodelujejo Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Moskovska šola ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova (Rusija), Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraja Dobrila iz Pulja (Hrvaška), združenje Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) ter društvo Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).

 

 • Oktobra 2016 izide jesenska številka 11. letnika mednarodne znanstvene revije Management.
 • Novembra 2016 rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova akademik prof. dr. Viktor A. Sadovniči ob podpori Ministra za zunanje zadeve RS Karla Erjavca podpišeta sporazum o sodelovanju teh dveh univerz.
 • Januarja 2017 izide 4. številka 14. letnika mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions.
 • Aprila 2017 Fakulteta za management sodeluje kot partnerska ustanova pri organizaciji 5. mednarodne konference OFEL 2017 o vodenju, managementu in podjetništvu v Dobrovniku (Hrvaška). 
 • Maja 2017 v italijanskem Monastierju di Treviso v okolici Benetk uspešno izvedemo 17. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2017 z naslovom Managing the Global Economy. Pri organizaciji konference so sodelovali Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Moskovska šola ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova (Rusija), Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška), združenje Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) ter društvo Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).
 • Julija 2017 Fakulteta za Management prejme zeleno luč za sodelovanje v projektu Nuvolak2, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Italia-Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in ki ga na UP FM vodi prof. dr. Mitja Ruzzier.
 • Julija 2017 Fakulteta za management postane partner projekta mednarodne mobilnosti Edison (Eco Driving Innovative SOlutions and Networking).
 • Avgusta 2017 Fakulteta za management začne s sodelovanjem v projektu Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne socializacije - CAB (Crossborder Acceleration Bridge), ki ga na fakulteti vodi prof. dr. Mitja Ruzzier.
 • Septembra 2017 Vlada Republike Slovenije na svoji 148. redni seji Univerzi na Primorskem poda soglasje k soustanovitvi zavoda Podružnica Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru.

 

 • Novembra 2015 je v Portorožu organizirana tretja skupna akademija Fakultete za management in Ekonomske fakultete Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi.
 • Novembra 2015 dobimo prvo diplomantko na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja.
 • Novembra 2015 Fakulteta za management prejme priznanje ADMA 2015 za najbolje uvrščena strokovna dela na izboru ADMA.
 • Decembra 2015 Fakulteta za management dobi za sedem let podaljšano akreditacijo za magistrska študijska programa Management in Ekonomija in finance.
 • Decembra 2015 Fakulteta za management dobi akreditacijo za magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo.
 • Januarja 2016 Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli akreditacijo magistrskemu študijskemu programu Inoviranje in podjetništvo Fakultete za management.
 • Januarja 2016 doc. dr. Primož Šterbenc prejme listino finalist izbora častnega naslova Komunikator/-ica znanosti leta 2015
 • Maja 2016 uspešno povežemo akademsko sfero, gospodarstvo, zainteresirano javnost in načrtovalce politik podpore podjetništva v okviru Festinna, ki ga organizirajo Fakulteta za management, Univerzitetni inkubator Primorske, Center za sodelovanje z gospodarstvom ZRS, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Karierni center UP in RRC Koper.
 • Junija 2016 v Pulju uspešno izvedemo 16. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2015 z naslovom Managing Global Changes, ki smo jo organizirali v sodelovanju s Fakulteto za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraj Dobrila iz Pulja (Hrvaška), z Moskovsko ekonomsko fakulteto Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova (Rusija), združenjem Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) ter društvom Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).
 • Avgusta 2016 izide poletna številka 14. letnika mednarodne znanstvene revije managing Global Transitions.

 

 • 2. oktobra 2014 Fakulteta za management podpiše pogodbo o sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi. Namen pogodbe je vzpostaviti dolgoročno in strateško sodelovanje med fakultetama na področju znanstvenega raziskovanja, razvijati skupne izobraževalne programe s področja ekonomije in strateških financ, izmenjava študentov in profesorjev ter izgradnja skupnega gospodarskega omrežja. 
 • Novembra 2014 je v Portorožu organizirana prva skupna akademija Fakultete za management in Ekonomske fakultete Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi.
 • Decembra 2014 Fakulteta za management podpiše s finsko univerzo uporabnih znanosti Mikkeli (Mikkeli University of Applied Science) sporazum o pridobivanju dvojnih diplom s področja poslovnih ved.
 • Marca 2015 je v Moskvi organizirana druga skupna akademija Fakultete za management in Ekonomske fakultete Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi.
 • V Portorožu uspešno izvedemo 15. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2015 z naslovom Managing Sustainable Growth, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Eastern European Economics (ZDA) in Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).
 • Maja 2015 poteka dvodnevni festival inovacij in podjetništva festINNO (prvič pod tem imenom, prej Podjetniški UPi), ki pooseblja povezovanje akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti in načrtovalcev politik podpore podjetništva.
 • Junija 2015 je na Fakulteti za management potekala poletna šola za študente  Ekonomske fakultete Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi.
 • Junija 2015 Fakulteta za management pridobi mednarodno akreditacijo mednarodne akreditacijske agencije FIBAA za magistrski študijski program Management.

 

 • V Portorožu uspešno izvedemo 4. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Turizem, izobraževanje in management – soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti, ki jo tradicionalno soorganiziramo skupaj s Fakulteto za turistične študije – Turistica.
 • Uspešno izvedemo 14. mednarodno znanstveno konferenco MIC 2013 z naslovom Industry, Science and Policy Makers for Sustainable Future. Konferenca se je letos spet vrnila v Slovenijo, in sicer v univerzitetno mesto Koper.
 • Na rednih volitvah za novega dekana je izvoljen izr. prof. dr. Matjaž Novak, za mandatno obdobje 2013–2018. Hkrati pa dobimo tudi posamezne nove člane Senata FM in Upravnega odbora FM.

 

 • V nov doktorski študijski program tretje stopnje Management vpišemo prvo generacijo doktorskih študentov,
 • FM akreditira spremembe študijskih programov prve stopnje – univerzitetni Management in visokošolski strokovni Management. Svet NAKVIS pa tako podaljša akreditacijo za oba programa za sedem let.
 • Prenovimo tri magistrske študijske programe 2. stopnje.
 • Uspešno izvedemo jubilejni že 10. festival raziskovanja ekonomije in managementa – strokovno konferenco FM.
 • Prvi na Obali in prvič na Univerzi na Primorskem razpišemo magistrski študijski program v angleščini.
 • Razpisane so redne volitve za dekana, kandidata sta izr. prof. dr. Matjaž Novak in prof. dr. Anita Trnavčevič.
 • V Kopru uspešno izvedemo regionalni posvet o intelektualni lastnini na univerzah in v raziskovalnih ustanovah, v so-organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča in Fakultete za management, oba Univerza na Primorskem, v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO), ki deluje v okviru OZN kot specializirana agencija.

 

 • Oktobra fakulteta vpiše prvo generacijo magistrskih študentov študijskega programa Upravljanje trajnostnega razvoja,
 • Ustanovimo Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu (IRIS.M), ki združuje vse zaposlene visokošolske učitelje in raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na fakulteti,
 • Prodekan za izobraževanje – 1. in 2. stopnja postane pravnik izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, podpredsednik Akademskega zbora UP FM pa prof. dr. Štefan Bojnec,
 • FM akreditira nov magistrski študijski program Pravo za management,
 • Dobimo prvega magistra ekonomije študijskega programa Ekonomija in finance ter prvo diplomantko študijskega programa Mednarodno poslovanje.
 • Izvoljen je nov senat FM v sestavi izr. prof. dr. Primož Dolenc, izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, doc. dr. Alenka Kocbek, izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić,  izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, doc. dr. Karmen Rodman, izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Rok Strašek in izr. prof. dr. Anita Trnavčević.

 

 • Redni dodiplomski študij od sedaj naprej tudi v študijskem središču UP FM v Škofji Loki,
 • Fakulteta v oktobru sodeluje na dveh odmevnih dogodkih: 17. oglaševalskem festivalu Zlati boben 2010 in 1. festivalu evropskega in mediteranskega filma Koper,
 • Drugo leto zapored organizira skupaj z UP Fakulteto za turistične študije Portorož – Turistico znanstveno konferenco Management, izobraževanje in turizem, z osrednjo temo »Družbena odgovornost za trajnostni razvoj« na kateri so še posebej izpostavili družbeno odgovornost organizacij do pojava socialne izključenosti in revščine kot velike zavore v trajnostnem razvoju družbe. Konferenca s 300 prijavljenimi referenti in 200 prispevki velja za eno večjih tovrstnih konferenc pri nas,
 • FM akreditira doktorski študijski program tretje stopnje Management in nov magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja, prvi tovrstni v Sloveniji,
 • Fakulteta javnosti predstavi spletni portal mikrobiz.net, ki na enem mestu ponuja vse potrebne informacije, pripomočke in orodja za ustanavljanje, komuniciranje in vodenje podjetja. Portal nastane v partnerstvu z Zavodom RS za zaposlovanje. Operacijo delno financira Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
 • V turški prestolnici Ankari je bila uspešno izvedena 11. mednarodna znanstvena konferenca MIC 2010, ki jo je skupaj s turško Univerzo Hacettepe in Univerzo EMUNI iz Slovenije organizirala UP FM. Na konferenci z naslovom »Družbena odgovornost, poklicna etika in management (Social Responsibility, Professional Ethics, and Management) se je zbralo več kot 100 udeležencev, predstavljenih pa je bilo 70 člankov avtorjev iz 28 držav z vsega sveta, zlasti Evrope in Azije,
 • Fakulteta za management in Banka Koper podpisali pogodbo o sodelovanju, ki pomeni utrditev povezanosti in hkrati zavezo za prehod od načelnega povezovanja h konkretnim projektom na področju izobraževalne, raziskovalne in svetovalne dejavnosti,
 • Februarja 2011 je fakulteta postala članica mednarodnega združenja ECBE (European Council for Business Education).
 • Junija 2011 sta Fakulteta za management in Ekonomska fakulteta Univerze v Bihaću podpisali krovni sporazum o sodelovanju na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti,
 • Julija 2011 sta se Fakultete za management in Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta dogovorila za sodelovanje pri čezmejnih študentskih praksah, raziskovalnih projektih, podjetniških dogodkih in strokovnih seminarjih,
 • Septembra 2011 sta na pobudo rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Rada Bohinca Fakulteta za management in Inštitut za management skupine ITS The Education Group iz Indije podpisala sporazum o medsebojnem akademskem sodelovanju.

 

 • Izvedejo že 6. Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM), ki je potekal v Kopru, v Celju in v Škofji Loki. Zaključi se z okroglo mizo na temo povezovanja visokega šolstva in gospodarstva 21. novembra v Portorožu.
 • Ustanovitev Združenja Alumni FM. Namen združenja je omogočiti druženje, povezovanje, sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj med člani združenja. V okviru Alumni FM bo vzpostavljeno in se bo razvijalo sodelovanje in povezovanje fakultete s svojimi diplomanti ter poslovnim svetom in širšim okoljem v katerega je fakulteta vpeta.
 • Uspešna izvedba 10. mednarodne konference "Management International Conference" (MIC 2009) z naslovom Kreativnost, inovativnost in management, v tunizijskem mestu Sousse, kjer se zbere približno 150  udeležencev iz 27 držav z vseh koncev sveta. Organizacijski odbor je letos prejel 190 znanstvenih člankov, na konferenci so jih predstavili 123. Mednarodna konferenca MIC je v desetih letih postala pomemben mednarodni dogodek v slovenskem in v svetovnem merilu.
 • Izvoljena je nova dekanja UP FM, izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, postala je peta dekanja v petnajstih letih delovanja FM,
 • Uspešno, že peto leto zapored, izvedejo projekt Mladinsko raziskovanje v Obalno-kraški regiji, kjer sodelujejo učenci in učenke ter dijaki in dijakinje osnovnih in srednjih šol,
 • Razpis skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja, ki ga bo UP FM izvajala skupaj z UP Fakulteto za humanistične študije Koper in UP Visoko šolo za zdravstvo Izola,
 • Dosedanji dolgoletni vidni član in predsednik Akademskega zbora UP FM izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar prepusti funkcijo predsednika svojemu nasledniku prof. dr. Zvonetu Vodovniku,
 • Uspešno se zaključi že šesta mednarodna poletna šola FM z letošnjim naslovom "Management in trajnostni razvoj", ki se jo je udeležilo 40 študentk in študentov iz 15 različnih držav, gostili pa so 10 mednarodno priznanih strokovnjakov iz akademske sfere in gospodarstva,
 • Prvi diplomanti magistrskih študijskih programov 2. stopnje na UP FM, t. i. strokovnega magisterija.

 

 • Prof. dr. Štefan Bojnec dobi Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekonomije,
 • V španski Barceloni poteka 9. mednarodna konferenca "Management International Conference" (MIC 2008), ki jo  skupno organizirajo UP FM, Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) in Evropski sredozemski inštitut iz Španije (IEMed),
 • Razpisan nov študijski program prve stopnje Mednarodno poslovanje, ki je usmerjen v razumevanje silnic in trendov, ki krojijo in usmerjajo mednarodno poslovanje,
 • Prof. dr. Boštjana Antončiča rektor prof. dr. Rado Bohinc imenuje za vršilca dolžnosti dekana, s čimer postane četrti dekan FM, ki mu je bilo zaupano vodenje fakultete,
 • Dr. Janez Šušteršič postane vitez (Chevalier) reda za narodne zasluge (Ordre National du Merite). Odlikovanje mu izroči francoska veleposlanica Chantal de Bourmont. Prejme ga za spodbujanje razvoja francosko-slovenskih odnosov na področju gospodarstva.

 

 • Na UP FM se vpiše več kot 3000 študentov,
 • Po raziskavah Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani se je UP FM uvrstila na drugo mesto najbolj prepoznavnih poslovnih fakultet v Sloveniji,
 • Na dodiplomski šoli razpišejo nove izbirne predmete in modul Poslovna logistika ter pripravijo vse potrebno za izvedbo mednarodne šole prek celega šolskega leta,
 • Na fakulteti razvijejo koncept in pričnejo izvajati programe vseživljenjskega učenja,
 • Praznovanje pete obletnice fakultete in njene vključitve v Univerzo na Primorskem.

 

 • Prvi doktor znanosti na UP FM ddr. Matjaž Mulej, drugi na Univerzi na Primorskem,
 • UP FM  v sodelovanju z Nacionalno komisijo za kvaliteto visokega šolstva (NKKVŠ) organizira posvet in nadaljevanje usposabljanja za izvedbo institucionalnih zunanjih ocenitev v slovenskem visokošolskem prostoru,
 • Sodelovanje v projektu Phare 2003 Donacijske sheme "Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih", kjer je vključenih prek 1100 brezposelnih iz območja, ki ga pokriva Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper,
 • Šola za ravnatelje in UP FM organizirata svetovni znanstveni kongres ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement – Mednarodni kongres za učinkovitost in razvoj v šolstvu), ki poteka januarja v Portorožu. Tema konference je profesionalizem v šolstvu.
 • Na UP FM prične študirati četrta generacija tujih študentov, v poletnem semestru študira rekordnih 41 študentov iz desetih evropskih držav. V tujino se podaja peta generacija 23 domačih študentov FM.
 • Novost na podiplomskem študiju so raziskovalni seminarji,
 • FM pripravi prvo nacionalno konferenco Moodle.si z mednarodno udeležbo v Sloveniji,
 • Podpis pisma o nameri, da prostore nekdanjega servitskega samostana namenijo potrebam Fakultete za management Koper.

 

 • Organizirana 6. mednarodna znanstvena konferenca "Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Memebers," 
 • Število uporabnikov e-učilnice preseže število 1000 registriranih uporabnikov,
 • UP FM organizira tretjo letno mednarodno konferenco Empirical Investigations in International Economics (EIIE 2006), ki poteka junija v Izoli. Namen konference je predstavitev najnovejših empiričnih izsledkov s področja mednarodne ekonomije (to je mednarodne trgovine, mednarodne trgovinske politike, tujih neposrednih naložb in mednarodne mobilnosti delovne sile) ter izmenjava pogledov uglednih raziskovalcev s tega področja iz Evrope in ZDA.
 • UP FM v študijskem letu 2005/2006 skupaj s partnersko organizacijo ISA.IT izvaja projekt z naslovom Računalniško opismenjevanje brezposelnih na Primorskem. Projekt finančno podpre EU v okviru programa Phare 2003, ki spodbuja izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih.

 

 • Senat UP FM sprejme študijska programa prve stopnje, pripravljena v skladu s smernicami bolonjske deklaracije, ter pridobi soglasje Sveta RS za visoko šolstvo,
 • Organizirana 5. mednarodna znanstvena konferenca "Intellectual Capital and Knowledge Management",
 • Izvedba prve študentske konference,
 • Pričetek izvajanja prvih raziskovalnih programov UP FM, Management in informatizacija izobraževanja in zaposlovanje,
 • Izvedba prve mednarodne poletne šole, ki je namenjena tujim študentom, študentom UP FM in študentom drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji.

 

 • Senat in Upravni odbor UP FM na skupni seji sprejmeta Pravila FM.
 • Ustanovitev inštitutov in centrov FM.
 • Pridobitev soglasja Sveta RS za visoko šolstvo k univerzitetnemu, specialističnemu ter magistrskemu študijskemu programu.
 • Organizirano prvo srečanje diplomantov in prijateljev FM.
 • Pričetek izdajanja Exchange Students Guide in fakultetnega glasila Magnet.
 • Izdali poročilo o znanstveno-raziskovalnem delu za obdobje 1996–2003.
 • Organizirana 4. mednarodna znanstvena konferenca "Knowledge Society: Challenges of Management".

 

 • Prejem pozitivnega mnenja Sveta RS za visoko šolstvo za preoblikovanje v fakulteto.
 • Izvoljen tretji dekan VŠM, prof. dr. Egon Žižmond.
 • 11. marca 2003 se VŠM tudi formalno preoblikuje v Fakulteto za management Koper (FM), 22. aprila postane ena od sedmih članic Univerze na Primorskem (UP FM).
 • Izdana prva številka mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions.
 • Predstavitev idejnega projekta umestitve FM v prostore servitskega samostana.
 • Organiziran 3. strokovni posvet "Management in e-izzivi".

 

 • Vpis prve generacije študentov podiplomskega specialističnega študijskega programa Management v evropskem okolju.
 • Študij zaključi prva diplomantka podiplomskega specialističnega študijskega programa.
 • Prvo družabno srečanje vseh študentov in zaposlenih.
 • V okviru programa Leonardo da Vinci in Socrates/Erasmus začetek izmenjave študentov in učiteljev.
 • Pripravljen elaborat o preoblikovanju VŠM v Fakulteto za management.
 • Organizirana  2. mednarodna znanstvena konferenca "Management, kakovost, razvoj".

 

 • Izvolitev novega dekana doc. dr. Ceneta Bavca.
 • Ustanovitev raziskovalne skupine "Inštitut za raziskovanje v managementu".
 • Začetek uporabe visokošolskega informacijskega sistema, ki ponudi enostaven in izpopolnjen dostop do podatkov iz študijskih programov ter centralizirano bazo podatkov študentov in izvajalcev izobraževalnega procesa.
 • Študenti ustanovijo društvo ŠTORM, ki je postalo eno najbolj aktivnih študentskih združenj na Obali.
 • Prvi strokovni posvet  "Management v evropskem okolju".

 

 • Ustanovitev študijskega središča v Celju.
 • Podelitev diplom prvim 41 diplomantov.
 • Diplomanti VŠM prvi v Sloveniji prejmejo tudi dokument "Priloga k diplomi".
 • Pridobitev soglasja Sveta RS za visoko šolstvo k podiplomskemu programu Management v izobraževanju.
 • Začetek institucionalne samoevalvacije.
 • Pri založbi VŠM izide prva monografija.

 

 • Uspešen zaključek prvih 23 diplomantov dodiplomskega študijskega programa.
 • Ustanovitev študijskega središča v Novi Gorici.
 • Uvedba evropskega kreditnega sistema ECTS in zasnovanje priloge k diplomi.
 • Pričetek izvajanja programa, ki je potekal skladno s franšizno pogodbo z Manchester Metropolitan University in s Šolo za ravnatelje.

 

 • Ustanovitev študijskih središč v Škofji Loki in Mariboru.
 • Podpis franšizne pogodbe z Manchester Metropolitan University iz Velike Britanije in s Šolo za ravnatelje v Ljubljani.
 • Imenovanje direktorice mag. Nade Trunk Širca in dekana izr. prof. dr. Mitje I. Tavčarja.

 

 • Pričetek izvajanja visokošolskega strokovnega študijskega programa Management.
 • Ustanovitev založbe VŠM.
 • Ustanovitev knjižnice VŠM.

 

 • Ustanovitev Visoke šole za management v Kopru (VŠM), samostojen visokošolski zavod.
 • 30. januarja 1996 da Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo soglasje VŠM k dodiplomskemu visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Management.
 • Šolo vodi v. d. dekana, mag. Nada Trunk Širca.

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo