Katedre

Katedra za ekonomijo
Predstojnik katedre: prof. dr. Štefan Bojnec
Katedra za finance
Predstojnica katedre: izr. prof. dr. Suzana Laporšek
Katedra za management
Predstojnik katedre: prof. dr. Mirko Markič
Katedra za podjetništvo
Predstojnik katedre: prof. dr. Mitja Ruzzier
Katedra za poslovno informatiko
Predstojnik katedre: /
Katedra za pravo
Predstojnica katedre: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
Katedra za računovodstvo in revizijo
Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Franko Milost
Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju
Predstojnik katedre: doc. dr. Borut Kodrič
Katedra za marketing
Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Armand Faganel
Katedra za tuje poslovne jezike
Predstojnica katedre: doc. dr. Dubravka Celinšek

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo