Katedra za ekonomijo

Predstojnik katedre: prof. dr. Štefan Bojnec

Člani:  

  • doc. dr. Patricia Blatnik
  • prof. dr. Žiga Čepar
  • prof. dr. Matjaž Novak
  • prof. dr. Milan Vodopivec
  • asist. Jan Frančeškin

Pridruženi člani:  

  • izr. prof. dr. Suzana Laporšek

Zunanji člani:

  • doc. dr. Tanja Kosi Antolič
  • pred. dr. Nastja Tomšič
  • doc. dr. Drago Papler

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo