Katedra za ekonomijo

Predstojnik katedre: prof. dr. Štefan Bojnec

Člani:  

 • izr. prof. dr. Patricia Blatnik
 • prof. dr. Žiga Čepar
 • prof. dr. Matjaž Novak
 • izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip
 • asist. dr. Jan Frančeškin

Pridruženi člani:  

 • izr. prof. dr. Suzana Laporšek
 • asist. Barbara Švagan

Zunanji člani:

 • doc. dr. Tanja Kosi Antolič
 • pred. dr. Nastja Tomšič
 • doc. dr. Drago Papler
 • prof. dr. Milan Vodopivec

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo