Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju

Predstojnik katedre: doc. dr. Borut Kodrič

Člani:

  • prof. dr. Ajda Fošner
  • pred. Matevž Malej
  • prof. dr. Rok Strašek
  • izr. prof. dr. Anita Trnavčević
  • prof. dr. Nada Trunk Širca
  • prof. dr. Dušan Lesjak
  • doc. dr. Tine Bertoncel

Pridruženi člani:

  • izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip
  • asist. dr. Jan Frančeškin

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo