Komisije

 • prof. dr. Žiga Čepar, predsednik
 • izr. prof. dr. Mateja Jerman, namestnica predsednika
 • Thomas Medica, predstavnik študentov 1. stopnje
 • Nejc Lah, predstavnik študentov 2. stopnje

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: petra.kocjancic@fm-kp.si 

 

 • prof. dr. Anita Trnavčević, predsednica
 • prof. dr. Matjaž Novak, namestnik predsednice
 • Samanta Coraci, predstavnica študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: petra.kocjancic@fm-kp.si 

 

 • doc. dr. Borut Kodrič, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • doc. dr. Patricia Blatnik
 • prof. dr. Igor Stubelj
 •  Narajana Mehmedovića, predstavnica študentov

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Anita Trnavčević, predsednica
 • prof. dr. Ajda Fošner
 • prof. dr. Tina Vukasović

Informacije: martina.kosic.barone@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Štefan Bojnec, predstojnik Katedre za ekonomijo,
 • prof. dr. Igor Stubelj, predstojnik Katedre za finance,
 • prof. dr. Mirko Markič, predstojnik Katedre za management,
 • prof. dr. Mitja Ruzzier, predstojnik Katedre za podjetništvo,
 • doc. dr. Ana Arzenšek, predstojnica Katedre za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo,
 • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, predstojnica Katedre za pravo,
 • izr. prof. dr. Franko Milost, predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo,
 • doc. dr. Borut Kodrič, predstojnik Katedre za raziskovalno metodologijo v družboslovju,
 • izr. prof. dr. Armand Faganel, predstojnik Katedre za marketing,
 • doc. dr. Dubravka Celinšek, predstojnica Katedre za tuje poslovne jezike,
 • mag. Tatjana Trebec, predstavnica strokovnih služb,
 • Narajan Mehmedović, predstavnik študentov 1. stopnje,
 • Nejc Lah, predstavnik študentov 2. stopnje ,
 • Samanta Coraci, predstavnica študentov 3. stopnje.

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Igor Rižnar, predsednik
 • prof. dr. Žiga Čepar, namestnik predsednika
 • izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič
 • izr. prof. dr. Mateja Jerman
 •  Narajana Mehmedovića, predstavnik študentov 1. stopnje

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Dušan Gošnik, predsednik
 • doc. dr. Danjel Bratina, namestnik predsednice
 • Mia Krašnja, predstavnica študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Žiga Čepar, predsednik
 • izr. prof. dr. Aleksander Janeš, namestnik predsednice
 • prof. dr. Igor Stubelj
 • prof. dr. Anita Trnavčević
 • prof. dr. Mitja Ruzzier
 • Samanta Coraci, predstavnica študentov

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si  

 

 • doc. dr. Borut Kodrič, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • doc. dr. Jana Hojnik (nadomestni član v času odsotnosti: doc. dr. Bojan Mevlja)
 • doc. dr. Danijel Bratina
 • doc. dr. Primož Šterbenc
 • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
 • Nejc Lah, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Ajda Fošner, predsednica
 • doc. dr. Bojan Mevlja, član
 • Thomas Medica, predstavnik študentov

Nadomestni člani: 

 • prof. dr. Mitja Ruzzier, namestnik predsednice
 • izr. prof. dr. Aleksander Janeš, namestnik člana
 • Andraž Grgič, namestnik predstavnika študentov

Informacije: martina.kosic.barone@fm-kp.si

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo