Priznanja in nagrade

Razpis za podelitev priznanj in nagrad FM za študijsko leto 2021/2022 


 

2023

Priznanje učiteljem in sodelavcem FM za dosežke na izobraževalnem področju

 • izr. prof. dr. Armand Faganel

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete

 • izr. prof. dr. Suzana Laporšek 

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • doc. dr. Andreja Pegan  

 

Priznanje UP FM na področju tutorstva

 • pred. Matevž Malej

 

Priznanje UP FM za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • izr. prof. dr. Tatjana Horvat

 

Priznanje za strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Marisol Pribac, strokovna sodelavka

 

Priznanje zunanjim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na izobraževalnem področju

 • prof. dr. Borut Bratina

 

 

2022

Priznanje učiteljem in sodelavcem FM za dosežke na izobraževalnem področju

 • prof. dr. Mirko Markič

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete

 • prof. dr. Štefan Bojnec 

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • iz. prof. dr. Tatjana Horvat  

 

Priznanje UP FM na področju tutorstva

 • viš. pred. mag Suzana Sedmak

 

Priznanje UP FM za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • doc. dr. Katarina Krapež

 

Priznanje za strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Martina Kosič Barone, strokovna sodelavka

 

2021

Priznanje učiteljem in sodelavcem FM za dosežke na izobraževalnem področju

 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • prof. dr. Štefan Bojnec 

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete

 • pred. Matevž Malej

 

Priznanje UP FM na področju tutorstva

 • doc. dr. Dubravka Celinšek

 

Priznanje UP FM za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • doc. dr. Dušan Gošnik

 

Priznanje za strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Maja Koblar, strokovna sodelavka

 

 

2020

Priznanje učiteljem in sodelavcem FM za dosežke na izobraževalnem področju

 • prof. dr. Anita Trnavčevič

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • prof. dr. Maja Meško

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete

 • doc. dr. Suzana Laporšek
 • viš. pred. mag. Suzana Sedmak

 

Priznanje za strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Martina Kosič Barone, strokovna sodelavka

 

 

2019

Priznanje učiteljem in sodelavcem FM za dosežke na izobraževalnem področju

 • pred. Matevž Malej

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • prof. dr. Klemen Kavčič
 • asist. Tin Pofuk 

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • prof. dr. Roberto Biloslavo

 

Priznanje za strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Blaž Korent, strokovni sodelavec
 • Mihaela Kosančič, strokovna sodelavka

 

2018

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • doc. dr. Klemen Širok

 

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Petra Umer, strokovna sodelavka

  

2017

Priznanje učiteljem ali sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

 • Katedra za podjetništvo: prof. dr. Mitja Ruzzier, doc. dr. Jasna Auer Antončič, doc. dr. Tina Bratkovič Kregar, prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in doc. dr. Jana Hojnik

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • izr. prof. dr. Valentina Franca

 

Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju

 • prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete

 • Ksenija Bažon, strokovna sodelavka
 • Daša Zvonar, strokovna sodelavka

 

2016

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • viš. pred. mag. Dušan Gošnik

 

Priznanje raziskovalcem UP FM za dosežke na raziskovalnem področju

 • asist. Jana Hojnik

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti UP FM

 • Karmen Hoblaj

 

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete

 • doc. dr. Klemen Širok

 

 

2015

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • doc. dr. Tina Bratkovič Kregar

 

Priznanje učiteljem ali sodelavcem na področju tutorstva

 • doc. dr. Suzana Laporšek

 

Priznanje raziskovalcem UP FM za dosežke na raziskovalnem področju

 • prof. dr. Borut Likar

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti UP FM

 • mag. Tatjana Trebec

 

 

  Nagrada za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem

 • prof. dr. Mirko Markič 
 
 
 
  
 

2014

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju
 • izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

 • asist. Suzana Laporšek (dodiplomski študij)  
 • asist. mag. Matic Novak (podiplomski študij)  

 

Priznanja učiteljem ali sodelavcem na področju tutorstva

 • viš. pred. mag. Dubravka Celinšek

 

Priznanja raziskovalcem UP FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti UP FM

mag. Dejan Šraml

 

Priznanje zaposlenim na UP FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete

prof. dr. Cene Bavec  

 

 

2013

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

viš. pred. mag. Armand Faganel

viš. pred. mag. Mateja Jerman

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

prof. dr. Mirko Markič

 

Priznanja učiteljem na področju tutorstva

doc. dr. Karmen Rodman

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Mitja Ruzzier

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Marta Alberti, Silvija Benčič, Martin Bratož, Petra Kocjančič in Petra Umer

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Ernest Gortan
Center za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije (direktor Aleš Cantarutti in vodja področja Nataša Turk)

 

 

2012

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

pred. mag. Lina Kaldana in asist. Tine Nagy, za izvedbo izobraževalnega projekta Inovacijska šola

 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi

viš. pred. mag. Suzana Sedmak (dodiplomski študij)

prof. dr. Cene Bavec (podiplomski študij)

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

asist. Suzana Laporšek

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Petra Kocjančič

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Banka Koper 

 

 

2011

Priznanje FM učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

asist. Borut Kodrič

 

Priznanje FM za najboljšega učitelja po mnenju študentov

izr. prof. dr. Drago Dubrovski (dodiplomski študij)

prof. dr. Cene Bavec (podiplomski študij)

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

Tina Bratkovič

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Robi Regoršek, Bojana Berginc, Dejan Šraml

 

Priznanje FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete

izr. prof. dr. Mitja Tavčar

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

podjetje Plan-e

 

2010

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, asist. Mateja Jerman, pred. Matevž Malej, viš. pred. mag. Armand Faganel, doc. dr. Igor Rižnar, lektor Alenka Kocbek

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

doc. dr. Ajda Fošner

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Alenka Grašič Vuk

 

Akademska odličnost

prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Luka Koper d.d.

 

 

2009

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

Katedra za tuje poslovne jezike, doc. dr. Viktorija Sulčič

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

izr. prof. dr. Mirko Markič, Bojan Nastav

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Petra Umer, Marijana Pregarac

 

Akademska odličnost

prof. dr. Slavko Dolinšek

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

dr. Saša Sokolić 

 

 

2008 

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

viš. pred. mag. Matjaž Novak, asist. Lina Vidic

 

Priznanja FM za dosežke na raziskovalnem področju

doc. dr. Mitja Ruzzier

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Referat za študentske zadeve FM, Založba FM, Mira Sedmak (vodja računovodstva), Tatjana Trebec (vodja službe za študijske zadeve)

 

Akademska odličnost

izr. prof. dr. Štefan Bojnec

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

Luka Koper

 

 

2007

Priznanja učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju

viš. pred. mag. Viktorija Sulčič, asist. mag. Alen Balde

 

Priznanje FM zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM

Staša Ferjančič

 

Akademska odličnost

prof. dr. Dušan Lesjak

 

Priznanje FM zunanjim sodelavcem

dr. Janez Šušteršič, Boris Popovič

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo