Katalog informacij javnega značaja

Dostop do javnih informacij je temeljna človekova pravica, zapisana v 39. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki nosi naslov Svoboda izražanja. Dostop do informacij tako ni omejen zgolj na državljane RS, temveč imajo pravico dostopati do informacij javnega značaja vsi (tudi tujci, torej domače in tuje fizične in pravne osebe). Pravica velja torej erga omnes, za vse in vsakogar. Namen le-te pa je zagotoviti preglednost delovanja državnega aparata.

Leta 2003 je bil sprejet Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ). ZDIJZ je postavil definicijo informacije javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Kot nosilec javnega pooblastila je tudi javna univerza oziroma javni visokošolski zavod, kot je naša fakulteta, zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ.

Osnovni podatki o katalogu

Povezava na katalog Univerze na Primorskem 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo