Poslanstvo in vizija


 Poslanstvo


Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo dodiplomske in podiplomske študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov upoštevamo koncept vseživljenjskega učenja.

V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražujemo strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.

 

  Vizija

Fakulteta za management Univerze na Primorskem bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo