Povezani z okoljem

Na UP FM si vseskozi prizadevamo za uspešno sodelovanje in komunikacijo z vsemi relevantnimi javnostmi fakultete. V tej smeri nenehno gradimo in krepimo odnose s poslovno, strokovno in lokalno javnostjo ter z visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami v domačem in mednarodnem okolju.

Iz leta v leto postopno povečujemo sodelovanje z gospodarstvom na lokalni ravni. Uspešno sodelujemo s kadrovskimi službami v podjetjih, v katerih naši študenti opravljajo strokovno prakso oziroma izdelujejo svoja diplomska dela. V študijski proces pogosto vključujemo tudi strokovnjake iz gospodarstva. Prek naših inštitutov in centrov vzpostavljamo povezave na področju svetovanja in izvedbe naročenih raziskav.

Povezani smo z lokalnimi skupnostmi, posebej z Mestno občino Koper, ki sodeluje z nami pri različnih razvojnih projektih. Leta 2005 smo prvič sklenili pogodbo z vsemi tremi obalnimi občinami, na podlagi katere smo v letu 2006 prvič izvajali projekt Mladinsko raziskovanje. Projekt smo sami razširili, tako da smo k sodelovanju povabili tudi šole iz obalno-kraške regije. V letu 2013 smo projekt izvedli osmič zapored.

V obliki sponzorstev in donatorstev priskočimo na pomoč našim študentom, organizacijam v lokalni skupnosti, ki se ukvarjajo z mladostniki, in učencem in dijakom v osnovnih in srednjih šolah. Leta 2007 je zaživelo tudi sodelovanje z Gimnazijo Koper, ki redno razstavlja likovna dela svojih dijakov v prostorih fakultete.

Na UP FM dobro sodelujemo tudi z drugimi visokošolskimi zavodi Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze v Novi Gorici ter drugimi samostojnimi visokošolskimi inštitucijami v Sloveniji in tujini, prek programov mobilnosti za učitelje in študente. Med drugim sodelujemo v mednarodnih programih Interreg II, Phare in Tempus. Leta 2005 smo prvič uspešno izvedli mednarodno poletno šolo, v letu 2013 pa smo jo organizirali že devetič.

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo