Ana Arzenšek

Kratek življenjepis

Ana Arzenšek je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala na področju psihologije. Leta 2011 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani doktorirala z disertacijo Kognitivne sheme gospodarske krize pri menedžerjih. Je izredna profesorica za področje psihologija in deluje na področju psihologije dela in organizacije. Od 2014 je na UP FM predstojnica katedre za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu. Raziskovalno jo zanimajo odpori do organizacijskih sprememb ter pozitivni vidiki delovanja zaposlenih. Vseskozi se udeležuje strokovnih in znanstvenih konferenc in je avtorica več publikacij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24
 • Kadrovski management
  •   univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Vodenje
  •   magistrski študijski program 2. stopnje Management

  •   Koper

 • Osebni razvoj 1
  •   doktorski študijski program 3. stopnje Management

  •   Koper

 • Osebni razvoj 2
  •   doktorski študijski program 3. stopnje Management

  •   Koper

Raziskovanje

Referenčne objave

ARZENŠEK, Ana, KOŠMRLJ, Katarina, TRUNK ŠIRCA, Nada. 2014. Slovenian young researchers' motivation for knowledge transfer. Higher education 68(2): 185–206.

ARZENŠEK, Ana. 2011. Perceived factors and obstacles to cognitive schema change during economic crisis. Organizacija 44(4): 137–144.

ARZENŠEK, Ana. 2010. Interpretativne sheme upravljanja s človeškimi viri med gospodarsko krizo: primer proizvajalcev za avtomobilsko panogo. Psihološka obzorja 19(1): 43–60.

OCHNIK, Dominika, ARZENŠEK, Ana, ROGOWSKA, Aleksandra Maria, MARS BITENC, Urša, BENATOV, Joy. Changes in mental health during the COVID-19 pandemic among representative sample of young adults from Germany, Israel, Poland, and Slovenia : a longitudinal study. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. 2022, iss. 10, art. 5794, str. 1-11,  https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/5794, DOI: 10.3390/ijerph19105794

GOJKOŠEK, Matjaž, ARZENŠEK, Ana. Vloga telesnih značilnosti kandidatov pri vrednotenju in izbiri vodilnih kadrov. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 53, št. 3/4, str. 135-158. https://www.anthropos.si/files/2022/05/Pages-from-anthropos_3-4_gojsek-arzensek.pdf

HANFSTINGL, Barbara, ARZENŠEK, Ana, APSCHNER, Jan, GÖLLY, Katharina Ingrid. Assimilation and accomodation : a systematic review of the last two decades. European psychologist. 2021, vol. , iss. , str. 1-18. ISSN 1016-9040. https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1027/1016-9040/a000463, DOI: 10.1027/1016-9040/a000463.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje psihologije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo