Ana Arzenšek

Kratek življenjepis

Ana Arzenšek je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala na področju psihologije. Leta 2011 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani doktorirala z disertacijo Kognitivne sheme gospodarske krize pri menedžerjih. Od 2013 je docentka za področje psihologija. Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem na dodiplomskem študiju poučuje predmete Kadrovski management, Psihološki vidiki organizacijskega vedenja in Komuniciranje v poslovnem okolju, na podiplomskem študiju pa predmet Vodenje. Njena raziskovalna področja so uvajanje sprememb v organizacijah, odpori do organizacijskih sprememb ter pozitivni vidiki delovanja zaposlenih. Vseskozi se udeležuje strokovnih in znanstvenih konferenc in je avtorica več publikacij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2021/22

Raziskovanje

Referenčne objave

ARZENŠEK, Ana, KOŠMRLJ, Katarina, TRUNK ŠIRCA, Nada. 2014. Slovenian young researchers' motivation for knowledge transfer. Higher education 68(2): 185–206.

ARZENŠEK, Ana. 2011. Perceived factors and obstacles to cognitive schema change during economic crisis. Organizacija 44(4): 137–144.

ARZENŠEK, Ana. 2010. Interpretativne sheme upravljanja s človeškimi viri med gospodarsko krizo: primer proizvajalcev za avtomobilsko panogo. Psihološka obzorja 19(1): 43–60.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje psihologije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo