Jasna Auer Antončič

Kratek življenjepis

Jasna Auer Antončič, doktorica znanosti, je izredna profesorica podjetništva na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer predava podjetniške predmete na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu in opravlja znanstveno-raziskovalno delo s področja podjetništva. Njena raziskovalna področja so zadovoljstvo zaposlenih, psihologija podjetništva, notranje podjetništvo in rast podjetij. Ima nekaj letne delovne izkušnje iz gospodarstva in sicer planiranja, organiziranja, koordiniranja, vodenja, predvsem pa iz kadrovskega managementa. Napisala je tri knjige s področja podjetništva ter več prispevkov in člankov o raziskavah v podjetništvu in managementu. Njeni članki so bili objavljeni v znanstvenih in akademskih revijah, kot so Industrial Management & Data Systems, Journal of Small Business and Enterprise Development, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of Enterprising Culture, Management. Nagrado za najboljši članek je prejela na The 2010 IBER (Business) & ITLC (Education) Conferences, Las Vegas.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, AALTONEN, Heli Marketta. 2016. Marketing self-efficacy and firm creationJournal of small business and enterprise development 23(1): 90–104.

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, GANTAR, Matjaž, LI, Zhaoyang, KAKKONEN, Marja-Liisa. 2015. Chance non-control and entrepreneurship. Journal of developmental entrepreneurship 20(3): 1–13.

GANTAR, Matjaž, ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna. 2013. Entrepreneurs' need for independence and their non-persistence. Middle eastern finance and economics 19:159–164.

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo