Patricia Blatnik

Kratek življenjepis

Patricia Blatnik, izredna profesorica za področje Ekonomije in višja znanstvena sodelavka, je septembra 2013 magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, maja 2017 pa je doktorirala na Univerzi na Primroskem. Predava pri predmetih Ekonomsko okolje podjetja, Uvod v mikroekonomijo, Uvod v makroekonomijo in Ekonomika zdravstvenega varstva. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika zdravstva in ekonomika javnega sektorja. Raziskovalno se ukvarja z učinkovitostjo izvajalcev zdravstvenih storitev in optimizacijo mreže zdravstvenega varstva. Sodeluje pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja ekonomije, zdravstva, kmetijstva, matematike in optimizacije procesov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

BLATNIK, Patricia, TUŠAK, Matej, BOJNEC, Štefan, BREZIGAR MASTEN, Arjana. 2017. Economic evaluation of knee arthroscopy treatment in a general hospital. Medicinski glasnik, 14(1): 182–189. tabele.

BLATNIK, Patricia, BOJNEC, Štefan, TUŠAK, Matej. 2017. Measuring efficiency of secondary healthcare providers in Slovenia. Open medicine 6(12): 214-225.

BLATNIK, Patricia, BOJNEC, Štefan. 2019. Estimating the optimal size of secondary healthcare providers in Slovenia. International journal of sustainable economy 11(1): 81–97.

BLATNIK, Patricia, BOJNEC, Štefan. 2020. Food quality schemes: the case of Slovenia. Calitatea-acces la succes 21(175): 131–135.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo