Danijel Bratina

Kratek življenjepis

Danjel Bratina je pridobil doktorat znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani iz poslovodenja in organizacije - smer Trženje. Pred tem je zaključil znanstveni magisterij na rezidenčnem MBA študiju iste fakultete, prav tako iz smeri Trženje. Pred vstopom v akademsko sfero je pet let delal kot vodja proizvodnih/prodajnih programov v treh slovenskih podjetjih. Delovne izkušnje si je pridobil predvsem s poslovanjem na mednarodnih trgih v EU, ZDA in na Daljnem vzhodu. Njegovo raziskovalno področje zajema učinkovitost trženjske funkcije, predvsem trženjsko-komunikacijskega spleta. Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je izvoljen v naziv docent za področje trženja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24
Katedre
Habilitacije

docent za področje trženja

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo