Tina Bratkovič Kregar

Kratek življenjepis

Tina Bratkovič Kregar je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Management in organizacija. Leta 2012 je doktorirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, smer Management, kjer je kot izredna profesorica za področje podjetništva vključena v pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo fakultete. Njena raziskovalna področja so podjetništvo, podjetniške mreže in rast malih podjetij. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih monografij in člankov, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva in managementa.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, BRATKOVIČ KREGAR, Tina, SINGH, Gangaram, DENOBLE, Alex Frank. 2015. The big five personality-entrepreneurship relationship: evidence from Slovenia. Journal of small business management 53(3): 819–841.

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, RUZZIER, Mitja. A cross-border acceleration program : the case of Slovenia and Italy. Management. [Spletna izd.]. winter 2020, vol. 15, iss. 4, str. 241-264, 325. ISSN 1854-4231. https://www.hippocampus.si/ISSN/1854-4231/15_4.pdf, DOI: 10.26493/1854-4231-15.241-264. [COBISS.SI-ID 53378051]

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja. Linking a multidimensional construct of networking self-efficacy to firm growth. Ekonomska istraživanja. 2019, vol. 32, iss. 1, str. 17-32. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1545594. [COBISS.SI-ID 24931302]

HOJNIK, Jana, GOMEZELJ OMERZEL, Doris, BRATKOVIČ KREGAR, Tina. To be or not to be an entrepreneur? Students' perceptions of barriers to entrepreneurship. International journal of innovation and learning. 2019, no. 4, vol. 25, str. 430-450. ISSN 1471-8197. https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijil, DOI: 10.1504/IJIL.2019.10021087. [COBISS.SI-ID 1541230532]

Osebna bibliografija

Projekti

Erasmus+ E.A.S.I.P. COMP (20. 10. 2019 - 19. 4. 2022)

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (1. 1. 2015–31. 12. 2018)

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo