Žiga Čepar

Kratek življenjepis

Žiga Čepar je doktoriral na UP, Fakulteti za management leta 2009. Pred vstopom v akademsko sfero je bil zaposlen v NLB v sektorju za poslovanje s finančnimi institucijami in mednarodno poslovanje. Na Univerzi na Primorskem, kjer je zaposlen od leta 2004, je bil v naziv rednega profesorja za področje ekonomije izvoljen leta 2020. Predaval je pri predmetih na študijskih programih prve stopnje: Ekonomika podjetja, Podjetje in teorija trga, Ekonomsko okolje podjetja, Izzivi globalne ekonomije, Uvod v mikroekonomijo ter pri predmetih na študijskih programih druge stopnje: Mikroekonomija, Makroekonomija, Ekonomska politika in Mednarodna ekonomija. Njegovo raziskovanje ter znanstvene objave so vezane predvsem na področje vplivov staranja prebivalstva na gospodarstvo ter področje izobraževanja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

ČEPAR, Žiga, LIKAR, Borut, KUNC, Petra. Connecting secondary education system with the needs of industry: the case of Slovenia. International journal of innovation and learning. 2022, vol. 32, no. 1, str. 104-123. ISSN 1471-8197. DOI: 10.1504/IJIL.2022.10047908, [SNIP]

ČEPAR, Žiga, LIKAR, Borut, KUNC, Petra. Povezovanje srednjega šolstva in gospodarstva ter kadrovske štipendije. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 1, str. 125-140, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 104261891], [SNIP]

NOVAK TRUNK, Anica, ČEPAR, Žiga, TRUNK, Aleš. The role of expected years of schooling among life expectancy determinants. International journal of innovation and learning. 2016, vol. 20, no. 1, str. 85-99. ISSN 1471-8197. DOI: 10.1504/IJIL.2016.076673. [COBISS.SI-ID 1538400708], [SNIPWoS do 22. 11. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,33, Scopus do 21. 7. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,67]

ČEPAR, Žiga. Nizka rodnost in ekonomska blaginja. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 1, št. 1, str. 117-133, ilustr. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 1024371936]

ČEPAR, Žiga, TROHA, Marjetka. Impact of population ageing on education level and average monthly salary : The Case of Slovenia. Managing global transitions : international research journal. [Spletna izd.]. fall 2015, vol. 13, iss. 3, str. 281-299, ilustr., tabele. ISSN 1854-6935. http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1581-6311/13_281-299.pdf. [COBISS.SI-ID 1537923780]

TROHA, Marjetka, ČEPAR, Žiga. Impact of population ageing on unemployment and entrepreneurial activity : the case of Slovenia. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. nov. 2015, vol. 48, no. 4, str. 232-246, ilustr., tabele. ISSN 1318-5454. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/657/1081. [COBISS.SI-ID 1538038724], [JCRSNIP]

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2014. Does higher relative participation in higher education also mean a higher absolute number of students?: the case of SloveniaEastern European economics 52 (2): 85–100. 

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2013. Macro-level determinants of relative participation in undergraduate higher education in SloveniaEastern European economics 51 (6): 77–95.

ČEPAR, Žiga, in Štefan BOJNEC. 2012. Probit model of higher education participation determinants and the role of information and communication technology. Ekonomska istraživanja 25 (SE 1): 267–288.

 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

profesor za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo