Armand Faganel

Kratek življenjepis

Armand Faganel je pridobil naziv doktorja znanosti na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management v Kopru, kjer je tudi predstojnik Katedre za marketing. Pred zaposlitvijo na fakulteti je pridobival delovne izkušnje na področju komerciale, bil je vodja marketinga, vodja prodaje in direktor poslovne enote v različnih mednarodnih podjetjih. Od leta 2009 občasno predava več predmetov tudi na finski University of Applied Sciences v Mikkeliju ter izvaja različne strokovne seminarje s področja prodaje in marketinga v Sloveniji in tujini. Sodeloval in vodil je več raziskovalnih projektov, zanimajo ga znanstvena področja zaznavanja kakovosti storitev, blagovne znamke, vedenje potrošnikov ter visokošolska problematika.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

FAGANEL, Armand, in Anita TRNAVČEVIČ. 2013. Constructions of private tutoring in Slovenian online chatrooms: a content analysis. V Private tutoring across the Mediterranean: power dynamics and implications for learning and equity, ur. BRAY, Mark, MAZAWI, André E. in SULTANA, Ronald G., 167–176. Rotterdam: Sense. 

FAGANEL, Armand, in Anita TRNAVČEVIČ. 2012. Sustainable natural and cultural heritage tourism in protected areas: case study. Annales, Series historia et sociologia 22(2): 589–600.

JANEŠ, Aleksander, in Armand FAGANEL. 2013. Instruments and methods for the integration of company's strategic goals and key performance indicators. Kybernetes 42(6): 928942.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje trženja

višji predavatelj za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo