Armand Faganel

Kratek življenjepis

Armand Faganel je pridobil naziv doktorja znanosti na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management v Kopru, kjer je tudi predstojnik Katedre za marketing. Pred zaposlitvijo na fakulteti je pridobival delovne izkušnje na področju komerciale, bil je vodja marketinga, vodja prodaje in direktor poslovne enote v različnih mednarodnih podjetjih. Od leta 2009 občasno predava več predmetov tudi na finski University of Applied Sciences v Mikkeliju ter izvaja različne strokovne seminarje s področja prodaje in marketinga v Sloveniji in tujini. Sodeloval in vodil je več raziskovalnih projektov, zanimajo ga znanstvena področja zaznavanja kakovosti storitev, blagovne znamke, vedenje potrošnikov ter visokošolska problematika.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23

Raziskovanje

Referenčne objave

FAGANEL, Armand, JECL, Igor, BARUCA, Arne. (online first). The main growth strategies of telecommunication operators in the segment of SOHOs. Strategic Management: International journal of strategic management and decision support systems in strategic management.

FAGANEL, Armand, STREICHER, Anton. 2022 Social marketing as a tool for a sustainable municipal waste management. Economics and Culture, vol. 19, issue 1, str. 87-97. 

FAGANEL, Armand, RIŽNAR, Igor, BARUCA, Arne (uredniki). 2021. Impacts and implications for the sports industry in the post-Covid-19 era. Hershey (PA): IGI Global, Business Science Reference.

FAGANEL, Armand, COSTANTINI, Mitja. 2020. CRM adoption factors in the gaming industry. Management: journal of contemporary management issues, no. 1, vol. 25, str. 1-23. 

Osebna bibliografija

Projekti

Erasmus+ projekt: S.Ma.R.T (Sales Management and Relationships for Trade), 2020-1-ES01-KA203-082116, 02.11.2020 – 01.11.2022.

Erasmus+ projekt: I-THEN (International Technical Higher Education Network), 1.10.2020 – 30.9.2022.

Norway Grants Fund projekt: SOCIALNEET – From civil society organizations to social entrepreneurship: Combating and addressing the needs of NEETs (young persons Not in Education, Employment or Training), 2018-2022.

Erasmus+ projekt: AIMED - Aiming to educate by promoting the academic dimension of Erasmus+, Erasmus+ project: 2018-2021.

Erasmus+ KA2 projekt: IN.K.A.M.S. - International Key account management & Sales 2017-2018.

PKP projekt: NITAkava – Načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg, Veroma d.o.o. 2016/17.

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje trženja

višji predavatelj za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo