Armand Faganel

Kratek življenjepis

Armand Faganel je izredni profesor za področji Trženje in Management, predstojnik Katedre za marketing ter prodekan za zagotavljanje kakovosti in publiciteto na Fakulteti za management, Univerze na Primorskem. Pred zaposlitvijo na UP je deloval 13 let v prodaji in marketingu več mednarodnih podjetij. Ima dvajset let izkušenj na področju poučevanja predmetov, povezanih z marketingom, prodajo in managementom. Na EPF UM je diplomiral in magistriral iz marketinga, doktorski naziv pa je pridobil na Univerzi na Primorskem. Vodil je Center za kakovost in evalvacije ter Inštitut za marketing na UP FM. Armand je namestnik predsednice Komisije za kakovost na UP. Kot gostujoči predavatelj je bil vabljen na različne univerze v tujini, osem let zaporedoma tudi na Finsko. Deluje kot strokovnjak NAKVIS, kot tuji ekspert pa sodeluje z več evropskimi agencijami za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Njegovi raziskovalni interesi zajemajo teoretične in empirične študije s širšega področja marketinga, zaznavanja kakovosti in trajnostnega turizma. Izvajal in vodil je več mednarodno financiranih projektov. Dosežke objavlja v mednarodnih publikacijah v obliki izvirnih znanstvenih člankov ter znanstvenih poglavij v monografijah. Piše recenzije znanstvenih del za več kot 30 uveljavljenih znanstvenih revij. Leta 2018 je prejel univerzitetno priznanje za pedagoško odličnost, leta 2023 pa fakultetno priznanje za dosežke na izobraževalnem področju. .

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

FAGANEL, Armand, JECL, Igor, BARUCA, Arne. (online first). The main growth strategies of telecommunication operators in the segment of SOHOs. Strategic Management: International journal of strategic management and decision support systems in strategic management.

FAGANEL, Armand, STREICHER, Anton. 2022 Social marketing as a tool for a sustainable municipal waste management. Economics and Culture, vol. 19, issue 1, str. 87-97. 

FAGANEL, Armand, RIŽNAR, Igor, BARUCA, Arne (uredniki). 2021. Impacts and implications for the sports industry in the post-Covid-19 era. Hershey (PA): IGI Global, Business Science Reference.

FAGANEL, Armand, COSTANTINI, Mitja. 2020. CRM adoption factors in the gaming industry. Management: journal of contemporary management issues, no. 1, vol. 25, str. 1-23. 

Osebna bibliografija

Projekti

Erasmus+ projekt: S.Ma.R.T (Sales Management and Relationships for Trade), 2020-1-ES01-KA203-082116, 02.11.2020 – 01.11.2022.

Erasmus+ projekt: I-THEN (International Technical Higher Education Network), 1.10.2020 – 30.9.2022.

Norway Grants Fund projekt: SOCIALNEET – From civil society organizations to social entrepreneurship: Combating and addressing the needs of NEETs (young persons Not in Education, Employment or Training), 2018-2022.

Erasmus+ projekt: AIMED - Aiming to educate by promoting the academic dimension of Erasmus+, Erasmus+ project: 2018-2021.

Erasmus+ KA2 projekt: IN.K.A.M.S. - International Key account management & Sales 2017-2018.

PKP projekt: NITAkava – Načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg, Veroma d.o.o. 2016/17.

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje trženja

izredni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo