Viktorija Florjančič

Kratek življenjepis

Viktorija Florjančič je doktorirala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. V svojem doktoratu je proučevala dejavnike učinkovitega kombiniranega e-izobraževanja. E-izobraževanje, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju, je njeno raziskovalno področje že od leta 1999. Raziskuje različne vidike uvajanja IKT v procesih pridobivanja znanja, kot tudi druge različne vidike uporabe IKT v podjetjih, organizacijah in v družbi. Rezultate raziskav objavlja v domačih in tujih revijah. Je članica uredniških odborov revij: International Journal of Learning Technology, Journal of Management in Education in BADEN newsletter; Balkan Distance education Network BADEN. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti skrbi za podporo uporabnikov spletnega učnega okolja Moodle.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

FLORJANČIČ, Viktorija. The challenges of distance assessment in higher education – a case study. International journal of learning technology. 2022, vol. 17, no. 1, str. 77-93, ilustr. ISSN 1477-8386. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=123685, DOI: 10.1504/IJLT.2022.123685. [COBISS.SI-ID 114035459]

FLORJANČIČ, Viktorija. Peer assessment among business students. International journal of learning technology. 2020, vol. 15, no. 1, str. 4-25, tabele. ISSN 1477-8386. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=107662, DOI: 10.1504/IJLT.2020.107662. [COBISS.SI-ID 18417155]

FLORJANČIČ, Viktorija. Koronaizziv visokega šolstva : od teorije k praksi. Brezplačna spletna izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (154 str), ilustr. Znanstvene monografije Fakultete za management. ISBN 978-961-293-111-7, ISBN 978-961-293-112-4. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-111-7.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-111-7. [COBISS.SI-ID 84433155]

Osebna bibliografija

Projekti

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (1. 1. 2015–31. 12. 2018)

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (1.1.2019 - 31.12.2024)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (2017–2020) 

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje poslovne informatike

izredna profesorica za področje managementa v izobraževanju

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo