Ajda Fošner

Kratek življenjepis

Prof. dr. Ajda Fošner je kot redna profesorica s področja matematike zaposlena na Univerzi na Primorskem in na Fakulteti za podjetništvo, kjer je direktorica raziskovalnega inštituta. Njena primarna raziskovalna področja so linearna algebra, nekomutativni kolobarji in funkcionalna analiza. Del svojega dela je usmerila tudi na novejše področje superalgeber, gradiranih algeber ter na področje stabilnosti funkcijskih enačb. Prav tako njeno raziskovanje sega na področje raziskovalne metodologije v družboslovju, kjer s pomočjo kvantitativnih matematičnih metod rešuje probleme s področja družboslovja. Še več, izsledki nekaterih njenih raziskav so uporabni v fiziki in kvantni mehaniki. Prof. dr. Ajda Fošner je sodelovala na številnih mednarodnih konferencah, vključena je v številne projekte s področja matematike in tudi drugih področij. Kakovostno raziskovalno delo prof. dr. Ajde Fošner izpričujejo številne objave predvsem izvirnih znanstvenih člankov v najprestižnejših znanstvenih revijah. Odmevnost njenega dela pa dokazujejo številni citati njenih objav. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi tudi Rektorsko nagrado Univerze v Mariboru in nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem. Prof. dr. Ajda Fošner je vodja konference Advances in Business-Related Scientific Research Conference in glavna urednica revije Advances in Business-Related Scientific Research Journal. Je aktivna članica mednarodne mreže Knowledge Economy Network s sedežem v Bruslju in ustanovna članica Sustainability Network of Networks. Prav tako je vpisana v register strokovnjakov pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

FOŠNER, Ajda, JING, Wu. A note on Jordan derivations of triangular rings. Aequationes mathematicae. Apr. 2020, vol. 94, iss. 2, 277-285.  https://doi.org/10.1007/s00010-019-00689-y

BODAGHI, Abasalt, FOŠNER, Ajda. Characterization, stability and hyperstability of multi-quadratic-cubic mappings. Journal of inequalities and applications. 2021, vol. 2021, art. 49. https://journalofinequalitiesandapplications.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13660-021-02580-4.pdf

FOŠNER, Ajda, GHAHRAMANI, Hoger. Ternary derivations of nest algebras. Operators and matrices. March 2021, vol. 15, no. 1, 327-339. http://oam.ele-math.com/15-23/Ternary-derivations-of-nest-algebras

OBJAVE

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

redna profesorica za področje matematike

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo