Ana Grdović Gnip

Kratek življenjepis

Ana Grdović Gnip je pridobila naziv doktorice znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (bolonjski doktorski študij Ekonomija in finance). V svojem doktoratu je proučevala učinkovitost fiskalne politike in fiskalnih pravil EU. Pred zaposlitvijo na Fakulteti za management je bila zaposlena na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer še vedno predava. Njen glavni raziskovalni interes predstavljajo makroekonomski učinki javnih politik in upravljanje EU. V letu 2018 je pridobila naziv "Jean Monnet professor", od leta 2020 je tudi članica svetovalne komisije za gospodarsko hrvaškega predsednika. Sodelovala je na številnih mednarodnih konferencah kot so EABCN/Norges Bank Conference (Econometric methods for business cycle analysis, forecasting and simulations), Banco de Espana & GSE Summer Forum (Fiscal Sustainability: XXI Century) ali Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. Je avtorica več znanstvenih člankov, recenzent prestižnih revij, sodelovala pa je tudi v mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih ter v programskih odborih mednarodnih konferenc.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

GRDOVIĆ GNIP, Ana. All you need is political love : assessing the effects of partisan favouritism in Croatia's public procurement. European Journal of Political Economy, ISSN 0176-2680. [Print ed.], 2021, str. 1-22, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268021001373?v=s5, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102170, doi: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102170. [COBISS.SI-ID 91836163]

BOŽINA BEROŠ, Marta, GRDOVIĆ GNIP, Ana. Differentiated integration in the EU : what does Croatia want?. Politics : surveys, debates and controversies in politics, ISSN 0263-3957, 2021, str. 1-18, ilustr. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02633957211031162, doi: 10.1177/02633957211031162

DESKAR-ŠKRBIĆ, Milan, GRDOVIĆ GNIP, Ana, ŠIMOVIĆ, Hrvoje. Macroeconomic effects of exogenous tax changes in a small open economy : narrative evidence from Croatia. Post-communist economies, ISSN 1465-3958. [Spletna izd.], 2021, vol. 33, iss. 6, str. 681-709. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2020.1802564, doi: 10.1080/14631377.2020.1802564. [COBISS.SI-ID 34733571]

MASTEN, Igor, GRDOVIĆ GNIP, Ana. Macroeconomic effects of public investment in South-East Europe. Journal of Policy Modeling : a social science forum of world issues, ISSN 0161-8938. [Print ed.], Nov./Dec. 2019, vol. 41, iss. 6, str. 1179-1194, doi: 10.1016/j.jpolmod.2019.05.005. [COBISS.SI-ID 25126630]

MASTEN, Igor, GRDOVIĆ GNIP, Ana. Stress testing the EU fiscal framework. Journal of financial stability, ISSN 1572-3089, Oct. 2016, vol. 26, str. 276-293, doi: 10.1016/j.jfs.2016.07.011. [COBISS.SI-ID 23148518]

COBISS

 

Katedre
Habilitacije

Docentka za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo