Jana Hojnik

Kratek življenjepis

Jana Hojnik je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem doktorirala z disertacijo Eco-inovation model: antecedents, main dimensions and consequences (Model eko inovacij: določljivke, glavne dimenzije in posledice). Njen raziskovalni interes predstavljajo eko inovacije, inovacije, trajnostni razvoj, zeleno potrošništvo in obnovljivi viri energije. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov in poglavij ter monografij, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva, energije in okoljske ekonomije. Na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem kot izredna profesorica predava predmete kot so: Podjetniško delovanje, Temelji podjetništva, Podjetniški projekt, Socialno podjetništvo-aktualni izzivi, Trajnostni projekti v podjetništvu in Podjetniška družba. Deluje tudi na Centru za razvoj in prenos znanja UP FM (Crpz (upr.si)) ter je glavna in odgovorna urednica revije Managing Global Transitions (https://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm).

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

HOJNIK, Jana, PROKOP, Viktor, STEJSKAL, Jan. R&D as bridge to sustainable development? Case of Czech Republic and Slovenia. Corporate social responsibility and environmental management. 2021, iss. , vol. , str. 1-15, ilustr. ISSN 1535-3966. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.2190, DOI: 10.1002/csr.2190.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, FABRI, Stephanie, KLOPČIČ, Alenka. What you give is what you get : willingness to pay for green energy. Renewable energy. [Print ed.]. Aug. 2021, vol. 174, str. 733-746, ilustr. ISSN 0960-1481. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148121005553, DOI: 10.1016/j.renene.2021.04.037.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, MANOLOVA, Tatiana S. Sustainable development : predictors of green consumerism in Slovenia. Corporate social responsibility and environmental management. 2020, iss. 4, vol. 27, str. 1695-1708, ilustr. ISSN 1535-3966. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/csr.1917, DOI: 10.1002/csr.1917.

HOJNIK, Jana, BILOSLAVO, Roberto, CICERO, Lucia, CAGNINA, Maria Rosita. Sustainability indicators for the yachting industry : empirical conceptualization. Journal of cleaner production. [Print ed.]. 2020, vol. 249, str. 1-13. ISSN 0959-6526. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261934238624101, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119368.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, KONEČNIK RUZZIER, Maja. Transition towards sustainability : adoption of eco-products among consumers. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 16 (art. 4308), str. 1-29. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11164308.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, MANOLOVA, Tatiana S. Internationalization and economic performance : the mediating role of eco-innovation. Journal of cleaner production. [Print ed.]. 2018, vol. 171, str. 1312-1323. ISSN 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617324101, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.10.111.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja. Does it pay to be eco? The mediating role of competitive benefits and the effect of ISO14001. European Management Journal. [Print ed.]. 2017, iss. 5, vol. 35, str. 581-594. ISSN 0263-2373. http://ac.els-cdn.com/S0263237317301093/1-s2.0-S0263237317301093-main.pdf?_tid=c31badae-71fb-11e7-82f0-00000aab0f6b&acdnat=1501071358_3c1ed26fc7a3e44937e1e93c9954bd62, DOI: 10.1016/j.emj.2017.07.008.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan. Drivers of eco-innovation : empirical evidence from Slovenia. International journal of entrepreneurship and innovation management. 2017, vol. 21, no. 4/5, str. 422-440. ISSN 1368-275X. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=85688, DOI: 10.1504/IJEIM.2017.10005361.

HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja. What drives eco-innovation? : A review of an emerging literature. Environmental innovation and societal transitions. 2016, vol. 19, str. 31-41. ISSN 2210-4224. http://ac.els-cdn.com/S2210422415300216/1-s2.0-S2210422415300216-main.pdf?_tid=baca69ae-1bfa-11e6-be65-00000aab0f02&acdnat=1463467617_84f92d0228059552cef98e20cee24dcf, DOI: 10.1016/j.eist.2015.09.006.

KLOPČIČ, Alenka, HOJNIK, Jana, BOJNEC, Štefan. What is the state of development of retail electricity markets in the EU?. The Electricity journal. 2022, letn. 35, iss. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 1040-6190. https://www.sciencedirect.com/journal/the-electricity-journal/vol/35/issue/3, DOI: 10.1016/j.tej.2022.107092. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo