Tatjana Horvat

Kratek življenjepis

Izr. prof. dr. Tatjana Horvat je dekanja UP Fakultete za management od 1.1.2022. Je izredna profesorica za računovodstvo in revizijo, poleg tega s tega področja tri licence (Državni notranji revizor pri Ministrstvu za finance RS, Preizkušeni notranji revizor in Preizkušeni računovodja pri Slovenskem inštitutu za revizijo). Pri Ministrstvu za pravosodje RS je članica izpitne komisije za sodne izvedence in sodne cenilce za področje bančništvo, ekonomija in finance ter vrednotenje podjetij. Kot ekspert deluje na področju notranje revizije javnega šolstva, računovodskega poročanja, javnih financ in notranjega nadzora javnih financ; za podjetja, javne zavode in lokalne skupnosti. Vrsto let je aktivna v poslovnem svetu kot predsednica komisije za izbor Naj letno poročilo in Naj finančnik pri Časniku Finance. Z Zavodom RS za šolstvo sodeluje med drugim pri projektih Evropskih socialnih skladov na področju usposabljanja za učinkovito finančno vodenje šol in vrtcev. V Cobiss ima vpisanih več kot 550 enot, med katerimi so znanstveni članki, strokovni članki, prispevki iz mednarodnih znanstvenih konferenc in znanstvenih monografij, mentorstva študentom, uredniško in recenzentsko delo ter drugo.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

VILCANQUI VELÁSQUEZ, Patricia, BOBEK, Vito, KOREZ-VIDE, Romana, HORVAT, Tatjana. Lessons from remarkable fintech companies for the financial inclusion in Peru. Journal of risk and financial management. feb. 2022, vol. 15, issue 2, str. 1-49.

HORVAT, Tatjana, ŠART, Veronika, JUSTINEK, Gorazd, BOBEK, Vito. Analysis of the financing of local communities in Slovenia in times of economic downturn and crises. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. 2021, vol. 19, no. 3, str. 751-780.

SCHRÖDER, Lisa-Marie, BOBEK, Vito, HORVAT, Tatjana. Determinants of success of businesses of female entrepreneurs in Taiwan. Sustainability. 2021, vol. 13, issue 9, str. 1-23.

MOORE KIRKPATRICK, Iona Cecily, HORVAT, Tatjana, BOBEK, Vito. Improving competitiveness between EU rural regions through access to tertiary education and sources of innovation. International journal of diplomacy and economy. 2020, vol. 6, no. 1, str. 26-40.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje računovodstva in revizije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo