Aleksander Janeš

Kratek življenjepis

Aleksander Janeš je doktorski študij Managementa končal na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem. V gospodarstvu je deloval na različnih področjih s poudarkom na projektnem delu v operativnem managementu. Izkušnje iz gospodarstva zdaj nadgrajuje v terciarnem izobraževanju kot predavatelj, s sodelovanjem v mednarodnih projektih in projektih z gospodarstvom ter pri ocenjevanjih organizacij po evropskem modelu odličnosti EFQM. Je prejemnik certifikata Leadership Initiative For Excellence od Consortium Institute of Management and Business Analysis - CIMBA. Raziskovalna področja, na katerih deluje, so predvsem operativni management, voditeljstvo ter management kakovosti in poslovna odličnost.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

JANEŠ, Aleksander. 2014. Empirical verification of the balanced scorecard. Industrial management + data systems 114(2): 203–219.

JANEŠ, Aleksander, FAGANEL, Armand. 2013. Instruments and methods for the integration of company's strategic goals and key performance indicators. Kybernetes 42(6): 928942.  

JANEŠ, Aleksander, FAGANEL, Armand. 2013. Instruments and methods for the integration of sustainability in the project management: Case study from Slovenia. V Sustainability integration for effective project management, ur. Gilbert SILVIUS, Jennifer THARP. Hershey, Pa.: IGI Global, 304407.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo