Mateja Jerman

Kratek življenjepis

Na fakulteti za management Univerze na Primorskem je zaposlena kot izredna profesorica s področja računovodstva in revizije. Je nosilka več predmetov s področja računovodstva na dodiplomski in podiplomski ravni študija. Poleg pedagoškega dela se posveča tudi raziskovalni dejavnosti, pri čemer je objavila znanstvene članke v priznanih slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah ter z aktivno udeležbo sodelovala na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

 Jerman, Mateja, Janković, Sandra. The importance of intangible assets in the hotel industry : the case of Croatia and Slovenia. Scientific Annals of Economics and Business. 2018, vol. 65, no. 3, str. 333-346. ISSN 2501-3165.

Odar, Marjan, Jerman, Mateja, Jamnik, Anton, Kavčič, Slavka. Accountants' ethical perceptions from several perspectives: evidence from Slovenia. Ekonomska istraživanja. 2017, vol. 30, no. 1, str. 1785-1803.

Jerman, Mateja. Accounting by SMEs - evidence from Slovenia. Contabilitate şi informaticæa de gestiune. 2017, vol. 16, no. 2, str. 268-290.

Korošec, Bojana, Jerman, Mateja, Tominc, Polona. The impairment test of goodwill: an empirical analysis of incentives for earnings management in Italian publicly traded companies. Ekonomska istraživanja. 2016, vol. 29, no. 1, str. 162-176. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje računovodstva in revizije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo