Klemen Kavčič

Kratek življenjepis

Klemen Kavčič je redni profesor na področju managementa. Magistriral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktoriral je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Pred kariero v visokem šolstvu je bil zaposlen v večji slovenski korporaciji Hidria kot vodja industrijskega trženja in direktor strateško-poslovne enote. Njegova raziskovalna področja so management in organizacija (sinteza instrumentalnega in interesnega vidika), strateški management, management oskrbnih verig in management dobrega počutja. Predava na univerzitetnem, magistrskem in doktorskem študijskem programu.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

GOŠNIK, Dušan, KAVČIČ, Klemen. Analysis of selected aspects of an organisation : the organisation as an instrument, an interest group and as a process. Managing global transitions : international research journal. [Spletna izd.]. summer 2021, vol. 19, no. 2, str. 167-181.

MEVLJA, Bojan, KAVČIČ, Klemen. Impact of stakeholders on the development of non-governmental organisations in Slovenia. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista. 2019, god. 70, br. 2, str. 236-258.

STOJANOVIĆ, Dragana, TOMAŠEVIĆ, Ivan, SLOVIĆ, Dragoslav, GOŠNIK, Dušan, SUKLAN, Jana, KAVČIČ, Klemen. B.P.M. in transition economies : joint empirical experience of Slovenia and Serbia. Ekonomska istraživanja. 2017, no. 1, vol. 30, str. 1237-1256.  

RIŽNAR, Igor, KAVČIČ, Klemen. Language management strategies and Slovenian SMEs. International journal of innovation and learning. 2017, vol. 21, no. 2, str. 246-255.  

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo