Klemen Kavčič

Kratek življenjepis

Klemen Kavčič je redni profesor na področju managementa. Magistriral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smer Mednarodna ekonomija. Doktoriral je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Pred kariero v visokem šolstvu je bil zaposlen v večji slovenski korporaciji Hidria kot vodja industrijskega trženja in direktor strateško-poslovne enote. Med drugim svetuje v podjetjih, ki delujejo v mednarodnem okolju, s poudarkom na strategijah nabave in strateškega outsourcinga. Njegova raziskovalna področja so management in organizacija (sinteza instrumentalnega in interesnega vidika), strateški management, management oskrbnih verig in poslovne strategije. Predava na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje in magistrskem študijskem programu druge stopnje. V letu 2015 je bi gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Od leta 2012 dalje je stalni gostujoči profesor na Mikkeli University of Applied Sciences na Finskem pri predmetu Supply Chain Management.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21
Študijsko leto 2021/22

Raziskovanje

Referenčne objave

KAVČIČ, Klemen, Jana SUKLAN in Franko MILOST. 2016. Outsourcing logistics activities: evidence from Slovenia. Promet 28(6): 575581.

KAVČIČ, Klemen, GOŠNIK, Dušan, BEKER, Ivan, SUKLAN, Jana. 2015. How does logistics outsourcing influence organisation performance? International journal of industrial engineering and management 6(3): 101–107.

KAVČIČ, Klemen, BONČINA, Klemen, SUKLAN, Jana, MILOST, Franko. 2015. Development design of outsourcing strategies: the case of Slovenia. Ekonomski pregled 66(5): 455476.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo