Borut Kodrič

Kratek življenjepis

Borut Kodrič je doktoriral s področja statistike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (univerzitetni študij Statistika na Univerzi v Ljubljani). V svojem doktoratu je proučeval metodologijo izračuna večfaktorske produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa. Pred zaposlitvijo na Fakulteti za management je bil pet let zaposlen v banki, kot samostojni organizator poslovnih procesov. Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem sodeluje pri izvedbi predmetov Poslovna matematika in statistika, Raziskovanje v managementu ter Statistika v ekonomiji in financah. Njegova raziskovalna področja so metodologije uradne statistike in financiranje terciarnega izobraževanja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

KODRIČ, Borut, BREGAR, Lea. 2012. The sensitivity of capital services index on construction price indices. Ekonomska istraživanja 25(3): 666–689.

KODRIČ, Borut, BREGAR, Lea. 2011. The impact of computer price indices on total factor productivity measurement. V Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2011, ur. Lara LUSA, Janez STARE. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia.

KODRIČ, Borut. 2009. Statistika cen nepremičnin v luči merjenja kapitala. V Razvojni izzivi Slovenije, ur. Janez NARED, Drago PERKO, 223–232. Ljubljana: Založba ZRC. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docent za področje raziskovalne metodologije v družboslovju

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo