Katarina Krapež

Kratek življenjepis

Dr. Katarina Krapež je docentka na Katedri za pravo Fakultete za management Univerze na Primorskem in vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Ima več kot osem let izkušenj s poučevanjem pravnih vsebin pri predmetih, namenjenih študentom upravnih, medijskih in informacijskih ved. Po končanem študiju prava na ljubljanski Pravni fakulteti je magistrirala na Univerzi v Londonu in doktorirala na Univerzi na Primorskem. Od leta 2009 se ukvarja tudi s pravnim svetovanjem na področju avtorskega prava in sodeluje pri upravljanju s pravicami producentov TV-vsebin. Na področju raziskovanja se dr. Krapež usmerja v temeljne in aplikativne študije na področjih avtorskega prava in prava intelektualne lastnine, inovacij in prenosa znanja ter pravnih vidikov informacijske družbe. Med leti 2006 in 2017 je sodelovala pri raziskavah in projektih na različnih pravnih oziroma s pravom povezanih prodročjih, med drugim pri presoji učinkov predpisov (angl. regulatory impact assessment), pri študijah pravnih vidikov e-storitev (e-zdravje in e-uprava), pri študiji zagotavljanja kakovosti v visokošolskih in raziskovalnih ustanovah in pri proučevanju delovno- in socialnopravnega položaja slovenskih kmetov. V nedavni študiji je raziskovala pravne vidike znanstvenega publiciranja s poudarkom na vprašanjih kakovosti in dostopnosti znanstvenih člankov. Trenutno je vodja projekta Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se osredotoča na pospeševanje prenosa znanja in tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo.

Izobraževanje

Študijsko leto 2021/22

Raziskovanje

Referenčne objave

KRAPEŽ, Katarina. 2014. Contemporary challenges of the legal protection of scientific works – at the crossroads between the copyright monopoly and self-regulation in science. Lexonomica 6(2): 173–186.

Krapež, Katarina, Valentina Franca and Darja Senčur Peček. 2012. Social security rights and the status of workers on Slovenian family farms. Workers & Employers 12(4): 553–575.

Krapež, Katarina. 2012. Regulating academic plagiarism: Managerial challenges for the technological age. Journal of US-China public administration 9(8): 917–928.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docentka za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo