Simona Kustec

Kratek življenjepis

Simona Kustec je zaposlena kot redna profesorica in raziskovalka na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Strokovno se ukvarja z vsebinami javnih politik in analize politik, menedžmentom in študijami governanca, politikami človekovih pravic ter uporabniško vlogo izobraževanja in znanosti. Kot aktivna raziskovalka in znanstvenica je dosedaj objavila preko 400 različnih strokovno-znanstvenih del doma in v tujini, kot gostujoča predavateljica in raziskovalka je delala in se doizobraževala na številnih tujih univerzah, med njimi Univerzi v Essexu in v Stirlingu v Veliki Britaniji, Univerzi v Konstanzu in v Duisburgu v Nemčiji, Univerzi Jyväskylä na Finskem, Univerzi Parana v Braziliji, Mednarodni univerzi v Benetkah v Italiji, Univerzi v Zagrebu na Hrvaškem. Med leti 1999 in 2022 je bila kot visokošolska učiteljica in raziskovalka zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V parlamentarnem mandatu 2014 – 2018 je bila poslanka in vodja poslanske skupine v Državnem zboru Republike Slovenije. V letih 2020 do 2022 je bila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24
 • Kadrovski management
  •   visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Karierni razvoj
  •   visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Filozofija
  •   magistrski študijski program 2. stopnje Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

  •   Koper

 • Metodologija raziskovanja mednarodnih odnosov
  •   magistrski študijski program 2. stopnje Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

  •   Koper

Raziskovanje

Referenčne objave

COROMINA, Lluís, KUSTEC, Simona. Analytical images of political trust in times of global challenges : the case of Slovenia, Spain and Switzerland. Journal of comparative politics. [Online ed.]. Jan. 2020, vol. 13, no. 1, str. 102-118, ilustr. ISSN 1338-1385. http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-January-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 36561501]

KROPIVNIK, Samo, KUSTEC, Simona. Evolution of manifestos in a developing parliamentary democracy with proportional representation and multiparty coalition governments. Party politics. 2018, vol. 24, no. 3, str. 296-306, ilustr. ISSN 1354-0688. DOI: 10.1177/1354068816678890. [COBISS.SI-ID 34483293]

KUSTEC, Simona. Evaluation remarks about Slovenian parliamentary democracy at its twenty-fifth anniversary. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 56, št. 3, str. 42-58, ilustr. ISSN 0353-0329. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/191. [COBISS.SI-ID 3691380]

KROPIVNIK, Samo, KUSTEC, Simona. Between institutional political and policy agenda : an analysis of issue congruence in the 2004-2008 election cycle in Slovenia. Communist and post-communist studies. Mar. 2015, vol. 48, no. 1, str. 43-59, ilustr. ISSN 0967-067X. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.01.002. [COBISS.SI-ID 33394013]

KUSTEC, Simona, MCARDLE, David. National law, domestic governance and global policy : a case study of anti-doping policy in Slovenia. International journal of sport policy. 2014, vol. 6, no. 1, str. 71-87. ISSN 1940-6940. DOI: 10.1080/19406940.2012.662692. [COBISS.SI-ID 31198557]

KUSTEC, Simona, ZAJC, Drago. Politike človekovih pravic. Založba Univerze na Primorskem, Koper, 2022. V tisku.

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo